Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: päivitetty 21.11.2017

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Fysiogeriatria Oy

Mannerheimintie 164a

00300 Helsinki

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Niina Mäenpää

09 3922 302

niina.maenpaa@fysiogeriatria.fi

 

3. Rekisterin nimi

Suomen Fysiogeriatria Oy:n asiakastietorekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Suomen Fysiogeriatria Oy:n (jäljempänä Fysiogeriatria) ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen (kuten tutkimusten ja hoidon suunnittelu, järjestäminen, toteuttaminen ja seuranta) ja ylläpito sisältäen laskutuksen. Tällaisessa tapauksessa käsittely perustuu osapuolten väliseen sopimukseen. Saatamme myös ajoittain lähettää markkinointiviestejä ja tarjouksia, missä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, jonka tarkoituksena on tarjota olennaista tietoa osana palvelua. Tietoja voidaan käyttää myös muun muassa Fysiogeriatrian toiminnan ja palveluiden
analysointiin, valvontaan, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin, palveluista informoimiseen ja muistuttamiseen sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Tällainen henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme kasvaa ja kehittyä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä on henkilöiden tietoja, jotka ovat tilanneet palveluita Fysiogeriatrialta tai rekisteröityneet Fysiogeriatrian asiakkaaksi. Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia asiakkuuteen liittyviä tietoja:

  • Henkilön nimi ja henkilötunnus
  • Sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero
  • Lähiomainen
  • Asiakashistoria (esim. yhteydenotot, tilaukset, ajanvaraukset, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot)
  • Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset sekä
  • Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat muun muassa asiakkaan ilmoittamat tiedot, tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot, asiakassopimusten piiriin kuuluvien henkilöiden perustiedot ja palveluiden tilaajalta, omaiselta tai terveydenhuollon henkilökunnalta saadut tiedot.