Fysioterapeutti Antti Eronen: Ahtaan olkapään ahdistukset

Joskus olkapään kipeytyminen on loogista, kuten kaatumisen takia tai yksittäisen kivuliaan liikkeen seurauksena. Toisinaan kipu voi alkaa yhtäkkiä ilman syytä ja toisinaan vähitellen ilman selvää syytä. Usein kipu johtuu olkapään sisällä olevan tilan ahtautumisesta. Syinä tähän voivat olla esimerkiksi jänteen turvotus tulehduksen takia tai vaikkapa asennon muutos. Pahimmillaan kipua voi olla jo lepoasennossakin.
Jos olkavarren nosto etu- tai sivukautta tuottaa kipua, on syynä hyvin usein juuri tuo tilan ahtautuminen. Tällöin lihasten jänteet jäävät puristuksiin olkanivelen ympäristössä ja se aiheuttaa kipua. Jos liikettä jatkaa samankaltaisena, on vaarana esimerkiksi jännealueen rispaantuminen ja jopa katkeaminen. Tällöin jänteen voi korjata vain leikkauksella. Hyvissä ajoin aloitetulla kuntoutuksella on kuitenkin mahdollisuus välttää jänteen lisävauriot sekä ylläpitää olkapään normaali toimintakyky. Tällöin riskit olkapään kipeytymiselle tulevaisuudessakin ovat pienemmät.

Kuntoutuksella rauhoitetaan kipeytynyttä olkapäätä mm. olkapäätä väärällä tavalla kuormittavien liikkeiden kartoituksella ja oikeanlaisten lepoasentojen löytämisellä, sekä fysikaalisten hoitojen avulla. Olkapään kivuton liikehoito aloitetaan saman tien, jotta väärät liikemallit eivät ehtisi syntyä tai pahentua. Olkapään kuntoutuminen voi kestää vaivasta riippuen viikkojakin, mutta omatoimisella fysioterapeutin ohjaamalla harjoittelulla olkapään toimintakyky palautuu vähitellen.


Vaivaako sinua olkapääkipu? Tarvitsetko muuhun tuki- ja liikuntaelinvaivaan asiantuntevaa fysioterapiaa? Varaa aika sähköisestä ajanvarauksestamme.


Antti Eronen

fysioterapeutti, CMP (Certified Mulligan Practitioner), liikunnanohjaaja
akupunktio, hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito, kinesioteippaus, MET-tekniikka

040 823 0960
Kuunsäde 10 A, 02210 Espoo

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email