Päiväkuntoutus on iäkkäille, muistisairaille ja veteraaneille suunnattua tavoitteellista ja tehokasta toimintaa, joka muodostuu ryhmässä tehtävistä liikunnallisista ja sosiaalisia taitoja kehittävistä harjoitteista. Usein veteraanikuntoutuksen osana olevan päiväkuntoutusjakson tavoitteena on yksilöllisesti parantaa lihasvoimaa, kehittää tasapainoa, virkistää muistia, lisätä hyvinvointia ja yleisesti helpottaa osallistujien arjessa selviytymistä. Päiväkuntoutuksena toteutettava geriatrinen fysioterapia on vaikuttavaa ja pohjautuu näyttöön perustuvaan, tutkittuun tietoon. Päiväkuntoutukseen voit tulla joko kaupungin/veteraanipalveluiden maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.

Päiväkuntoutuksen sisältö

Päiväkuntoutuspäivä koostuu mukavan seuran lisäksi kuntosaliharjoittelusta sekä rentoutus- ja muistikuntoutusharjoituksista. Kuntoutuksessa fysioterapeutti toimii valmentajana sekä erityisesti muistisairaiden kanssa harjoitteiden käynnistäjänä ja kannustajana. Harjoitusten lisäksi päivään kuuluvat yhteisölliset ruokailu- ja kahvihetket sekä mahdollisuus käydä hieronnassa, jalkahoitajalla ja geriatrian erikoislääkärin vastaanotolla. Päiväkuntoutusasiakkaille järjestetään halutessa kuljetus toimipaikkaan joko maksusitoumuksella tai omakustanteisesti.

Päiväkuntoutuksessa tehtävien harjoitteiden perustana on kunkin jakson alussa ja lopussa tehtävät toimintakykymittaukset. Päivän ohjelman laatimisessa on käytetty tutkimustietoa Kelan liikunnallisen muistikuntoutuksen hankkeen tuloksista.

Päiväkuntoutuksen hyödyt

Päiväkuntoutuksen suurimpana hyötynä on ryhmätoiminnan luoma yhteisöllisyys, joka kannustaa liikkumaan, parantaa mielialaa ja edesauttaa sosiaalisten suhteiden syntymistä myös vanhemmalla iällä.

Lisäksi päiväkuntoutuksena annettava fysioterapia ennaltaehkäisee ja hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä ikäihmisillä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään. Siitä on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet. Syitä heikentymiselle voivat olla muun muassa:

 • Kaatumiset ja niistä seuraavat luunmurtumat
 • Leikkaukset
 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • Aivoverenkierron häiriöt
 • Muistin ja kognitiivisten toimintojen häiriöt
 • Etenevät neurologiset sairaudet
 • Muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet

Näissä tilanteissa kuntouttavan fysioterapian ja liikunnan konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa:

 • kehittynyt lihasvoima, mikä helpottaa ja parantaa arjen toimintoja
 • lisääntynyt verenkierto, mikä aktivoi aivoja ja hidastaa muistisairauksien etenemistä
 • kohonnut mieliala ja itsetunto, mikä vähentää masennusta
 • parantunut tasapaino, mikä vähentää kaatumisriskiä
 • vähentyneet käytösoireet muistisairailla
 • lisääntynyt hyvinvointi myös omaisille ja omaishoitajille

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun kuntoutus on säännöllistä, pitkäkestoista, tavoitteellista ja nousujohteista. Voit lukea lisää sen tieteellisesti todistetuista hyödyistä ikääntyneelle Usein kysyttyä -sivulta.

Päiväkuntoutuksen saatavuus

Päiväkuntoutusjakson aikana teitä palvelevat fysioterapeutit, hieroja, lymfaterapeutti ja jalkahoitaja Espoon toimipisteessämme Matinkylässä. Jos asut Espoon ulkopuolella, voit kysyä alkavista päiväkuntoutusryhmistä muissa toimipisteissämme palvelunumerostamme 09 392 2302.

Päiväkuntoutusjaksot pyörivät ympäri vuoden. Päiväkuntoutuskerta kestää kuusi tuntia ja se toteutetaan klo 9-15 välillä.

Voimmeko auttaa sinua? Ota yhteyttä!

Autamme päiväkuntoutusasiakkaitamme kuntoutumaan ja kuntoilemaan. Kysy lisää palvelunumerostamme 09 392 2302.