Koulutus

Haluatko kouluttautua itse tai valmentaa henkilökuntaasi motivoimaan ja aktivoimaan ikäihmisten arkea kuntouttavin menetelmin, kehittää osaamista muistisairaan kohtaamisessa tai syventää osaamista kuntouttavaan työotteeseen? Tarjoamme avoimia sekä räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia hoiva- ja kuntoutusalan ammattilaisille sekä organisaatioille niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla. Koulutuksemme voidaan toteuttaa yksittäisinä tapahtumina tai osana isompaa ja pitkäkestoisempaa kokonaisuutta esimerkiksi kehityshankkeissa.

Koulutus antaa työkaluja arkeen ja lisää motivaatiota

Jokainen koulutus on rakennettu oivaltavan ja oppivan menetelmän pohjalle niin, että koulutuksen osallistujalla on konkreettisia ideoita ja työkaluja omaan työhönsä vietäväksi koulutuksen päätyttyä. Ryhmissä jaetut kokemukset, hyvät käytänteet ja haasteelliset caset käydään yhdessä läpi, jolloin kaikki osallistujat voivat niistä oppia. Koulutuskokonaisuuksissa lähiopetuspäivien välissä tehtävät itsenäiset harjoitukset tukevat ja syventävät oppimista sekä tuovat uusia oivalluksia. Kaikilla kouluttajina toimivilla fysioterapeuteillamme on laaja käytännön kokemus ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutuksesta eri ympäristöissä.

Koulutusten avulla haluamme tukea ikäihmisten ja muistisairaiden kanssa toimivia oivaltamaan kuntouttavan hoivan ja muistikuntoutuksen merkityksen sekä lisätä ymmärrystä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon tärkeydestä. Henkilöstön kouluttamisesta on runsaasti hyötyä myös hoitoalalla. Esimerkiksi useat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöstön aktiivisella koulutuksella pystytään ennaltaehkäisemään ikäihmisten kaltoinkohtelua laitoshoidossa (ks. mm. Hsieh ym. 2009Sipiläinen, 2016) . Tämän lisäksi henkilöstön motivoituminen iäkkään potilaan kuntoutumista edistävään hoivaan lisääntyy, kun hän ymmärtää paremmin liikunnan vaikutukset hyvinvointiin.

Koulutustarjontamme

Tällä hetkellä tarjoamme hoiva- ja kuntoutusalan ammattilaisille ja organisaatiolle seuraavia koulutuskokonaisuuksia:

Olemme menestyksekkäästi kouluttaneet organisaatioita jo 20 vuoden ajan ja yli 3000 ammattilaista yli 200 eri organisaatiosta on osallistunut koulutuksiimme.

Ota yhteyttä

Kerromme mielellämme lisää tarjoamistamme koulutusmahdollisuuksista ja halutessanne suunnittelemme yhdessä juuri teidän tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. Mikäli sinulla on kysyttävää koulutuksistamme tai haluat saada tarjouksen koulutuksistamme, otathan yhteyttä palvelupäällikkö Pauliina Unkeriin puh. 040 582 9433