Haluatko valmentautua itse tai valmentaa henkilökuntaasi motivoimaan ja aktivoimaan ikäihmisten arkea kuntouttavin menetelmin, kehittää osaamista muistisairaan kohtaamisessa tai syventää osaamista kuntouttavaan työotteeseen? Tarjoamme avoimia tai räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia hoivan tai kuntoutuksen parissa työskenteleville yksityishenkilöille ja kuntoutus- ja hoiva-alan organisaatioille niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla.

Jokainen koulutus on rakennettu oivaltavan ja oppivan menetelmän pohjalle niin, että koulutuksen osallistujalla on konkreettisia ideoita ja työkaluja omaan työhönsä vietäväksi koulutuksen päätyttyä. Ryhmissä jaetut kokemukset, hyvät käytänteet ja haasteelliset caset käydään yhdessä läpi, jolloin kaikki osallistujat voivat niistä oppia. Haluamme tukea ikäihmisten ja muistisairaiden kanssa toimivia oivaltamaan kuntouttavan hoivan ja muistikuntoutuksen merkityksen sekä lisätä ymmärrystä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kunnon tärkeydestä.

Henkilöstön kouluttamisesta on runsaasti hyötyä myös hoitoalalla. Esimerkiksi useat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että henkilöstön aktiivisella koulutuksella pystytään ennaltaehkäisemään ikäihmisten kaltoinkohtelua laitoshoidossa (ks. mm. Hsieh ym. 2009; Sipiläinen, 2016) . Tämän lisäksi henkilöstön motivoituminen iäkkään potilaan kuntoutumista edistävään hoivaan lisääntyy, kun hän ymmärtää paremmin liikunnan vaikutukset hyvinvointiin.

Tällä hetkellä tarjoamme seuraavia koulutuskokonaisuuksia:

Olemme menestyksekkäästi kouluttaneet organisaatioita jo 20 vuoden ajan ja jo yli 3000 ammattilaista yli 200 organisaatiosta on osallistunut koulutuksiimme. Voit lukea lisää koulutusyhteistyöstämme Kumppanuudet ja sopimukset -sivulta.

Kerromme mielellämme lisää tarjoamistamme koulutusmahdollisuuksista ja halutessanne suunnittelemme yhdessä juuri teidän tarpeisiin sopivan kokonaisuuden. Mikäli sinulla on kysyttävää koulutuksistamme, otathan yhteyttä terveyspalveluista vastaavaan johtajaan, Maija Käyhtyyn.