Tutkimus- ja kehitysyhteistyö

Tuotamme tieteellisissä tutkimushankkeissa kuntoutusinterventioita sekä jalkautamme organisaatioihin tutkitusti tuloksellisia menetelmiä. Tutkimusten jälkeen joskus haasteena saattaa olla se, miten hyvät tulokset saadaan jalkautettua osaksi arkea ja käytäntöä. Olemme tukemassa kuntouksen ja kuntouttavan hoitotyön muutosprosesseja valmentamalla ja tukemalla kohdeorganisaatiota muutoksessa.

Julkiset, yksityiset tai kolmannen sektorin kehityshankkeet

Olemme olleet vuosien ajan mukana eri hankekonsortioissa tuottamassa kuntoutuksen tai kuntouttavan hoitotyön asiantuntijapalveluita sekä kuntoutusta ikäihmisille. 

Oletko miettinyt jotain seuraavista: Miten luoda, jalkauttaa ja seurata terveyttä ja hyvinvointia edistävän kuntoutusmallin toteutumista organisaatiossa? Miten henkilöstö sitoutuu kuntouttavaan hoivaan ja tukee asiakkaiden kuntoutumista arjessa? Miten vahvistaa geriatrisen kuntoutuksen osaamista organisaatiossa ja luoda mahdollisesti uusia liiketoimintamalleja? Me voimme auttaa. Ole yhteydessä!

Mikäli olet kiinnostunut hyödyntämään asiantuntijuuttamme tutkimuksessa tai hankkeessasi, otathan yhteyttä toimitusjohtajaamme Laura Airaksiseen.