Ikääntyneen fysioterapia

Ikääntyneen fysioterapian eli geriatrisen fysioterapian tavoitteena on liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen ja ylläpitäminen tukemalla itsenäistä toimintaa voimavaralähtöisesti ikääntyneen omassa elinympäristössä. Geriatrinen fysioterapia on vaikuttavaa ja pohjautuu näyttöön perustuvaan, tutkittuun tietoon. Tarjoamme ikääntyneille, veteraaneille ja muistisairaille kuntouttavaa fysioterapiaa ja toimintakykyä tukevia fysioterapiaharjoitteita sujuvan arjen tueksi.

Fysioterapian voit aloittaa välittömästi myös ilman lääkärin lähetettä. Fysioterapia-ajan voit saada jo samalle viikolle. Erityisesti muistisairaan yksilöllinen fysioterapia on hyvä aloittaa mahdollisimman varhain, sillä muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenevät merkittävästi. Kun kuntoutus ja seuranta aloitetaan heti, voidaan heikkenemistä hidastaa ja hyvinvointiin vaikuttaa pitkäjänteisesti.

Fysioterapiakäyntien sisältö

Fysioterapia aloitetaan yksilöllisellä arviolla, joka tehdään ensikäynnillä. Ensikäynnille varataan yleensä 60 minuutin aika, jotta toimintakykymittauksille, kuntoutussuunnitelman laatimiselle ja tutustumiselle on riittävästi aikaa. Jos asiakkaalla on lähete, pohjaamme keskustelut ja suunnitelmat lääkärin asettamiin fysioterapian tavoitteisiin. Sovimme asiakkaan kanssa yksilölliset, merkitykselliset ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet, joita kohti työskentelemme yhdessä. Seuraamme fysioterapian vaikuttavuutta sekä fysioterapia- ja kuntoutumissuunnitelman toteutumista. Tarvittaessa päivitämme suunnitelmaa vastaamaan tarkemmin henkilökohtaisia tavoitteita.

Geriatrinen fysioterapia voi pitää sisällään lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä erilaisia kivunlievityshoitoja, kuten manuaalista käsittelyä tai fysikaalisia hoitoja. Fysioterapeutti toimii valmentajana sekä erityisesti muistisairaiden kanssa harjoitteiden käynnistäjänä ja kannustajana. Harjoittelun lisäksi fysioterapeutti voi ohjata omaisia ja/tai hoitohenkilökuntaa sekä auttaa mm. apuvälineasioissa.

Fysioterapian hyödyt

Kokonaisvaltainen, geriatrinen fysioterapia ennaltaehkäisee ja hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä ikäihmisillä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään. Fysioterapiasta on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet. Syitä heikentymiselle voivat olla muun muassa:

 • Kaatumiset ja niistä seuraavat luunmurtumat
 • Leikkaukset
 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • Aivoverenkierron häiriöt
 • Muistin ja kognitiivisten toimintojen häiriöt
 • Etenevät neurologiset sairaudet
 • Muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet

Näissä tilanteissa kuntouttavan fysioterapian ja liikunnan konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa:

 • kehittynyt lihasvoima, mikä helpottaa ja parantaa arjen toimintoja
 • lisääntynyt verenkierto, mikä aktivoi aivoja ja hidastaa muistisairauksien etenemistä
 • kohonnut mieliala ja itsetunto, mikä vähentää masennusta
 • parantunut tasapaino, mikä vähentää kaatumisriskiä
 • vähentyneet käytösoireet muistisairailla
 • lisääntynyt hyvinvointi myös omaisille ja omaishoitajille

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun fysioterapia on säännöllistä, pitkäkestoista, tavoitteellista ja nousujohteista. Voit lukea lisää fysioterapian tieteellisesti todistetuista hyödyistä ikääntyneelle Usein kysyttyä -sivulta.

Fysioterapiamme saatavuus

Teitä palvelevat ikäihmisten kuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeutit, hieroja ja lymfaterapeutti toimipisteissämme tai asiakkaan omassa asuinympäristössä, olipa se sitten koti tai hoivakoti. Katso myös: muistikuntoutus ja veteraanikuntoutus.

Fysiogeriatrialla on lääkinnällisen kuntoutuksen sopimukset seuraavien tahojen kanssa

Pyrimme pysyviin asiakassuhteisiin ja jatkuvuuteen. Asiantuntevat fysioterapeuttimme palvelevat asiakkaitamme ympäri vuoden. Fysioterapiakäynnin ajankohta voidaan sopia joustavasti asiakkaan toiveiden ja elämänrytmin mukaisesti.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä, niin vastaamme kysymyksiisi

Autamme sinua kuntoutumaan ja kuntoilemaan. Lähetä kysymyksesi oheisella lomakkeella tai varaa aika palvelu­numerostamme 09 3922 302

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.