Neurologinen fysioterapia

Aikuisneurologisen fysioterapian tavoitteena on keskus- ja ääreishermoston sairauksien tai vammojen aiheuttaman liikunta- ja toimintakyvyn mahdollisemman hyvä palautuminen tai heikentymisen ehkäiseminen sekä hidastaminen. Fysioterapian tavoitteena on tukea kuntoutujan omatoimisuutta ja osallisuutta hänen arjessaan. Fysioterapia on aina yhteistyötä, jossa asetetaan yhdessä kuntoutujan kanssa hänelle merkitykselliset tavoitteet ja huomioidaan hänen voimavaransa, tarpeensa, toiveensa, läheiset sekä toimintaympäristö.

Neurologisen fysioterapian sisältö

Fysioterapia sisältää asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa neuvonnan ja ohjauksen, yksilöllisen terapeuttisen harjoittelun, manuaalisen sekä fysikaalisen terapian ja verkostoyhteistyön. Fysioterapeutti ohjaa ja tukee kuntoutujaa käyttämään optimaalisesti voimavarojaan liikkumis- ja toimintakyvyn ja niiden edellytysten ylläpitämiseksi ja edistämiseksi omassa elämässään. Fysioterapeutti ottaa huomioon kuntoutujan toimintaympäristön rajoitteet ja pyrkii yhteistyössä löytämään edellytyksiä ja toimintatapoja kuntoutujan aktiivisen osallistumisen parantamiseksi. Apuvälineiden käytön ja työelämän valmiuksien harjoittelu sekä harrastus- ja vapaa-ajantoimintoihin ohjaus kuuluvat terapiaprosessiin.

Tyypillisimpiä neurologisia sairauksia ovat:

  • Aivoverenkierron häiriöt
  • Selkäydinvammat
  • Parkinsonin tauti
  • MS-tauti
  • ALS
  • CP-vamma

Neurologiaan erikoistuneet fysioterapeuttimme kuntouttavat laaja-alaisesti ja monipuolisesti aikuisia kuin ikääntyneitä neurologisia asiakkaita. Kuntoutamme asiakkaitamme toimipisteissämme, kuntoutujan kotona, hoivakodissa tai vuodeosastolla.

Miten pääsen neurologiseen fysioterapiaan?

Neurologiseen fysioterapiaan voi hakeutua lääkärin lähetteellä, maksusitoumuksella tai itsemaksavana. Toimimme KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Toteutamme kuntoutuksen KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelukuvauksen mukaisesti. Lisäksi kuntoutuamme kaupunkien, kuntien ja vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella tulevia asiakkaita.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä, niin vastaamme kysymyksiisi

Autamme sinua kuntoutumaan ja kuntoilemaan. Lähetä kysymyksesi oheisella lomakkeella tai varaa aika palvelu­numerostamme 09 3922 302

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.