Veteraani­kuntoutus

Veteraanikuntoutus on tarkoitettu sotiemme veteraaneille, lotille sekä sotainvalideille ja kaupungista riippuen myös heidän puolisoilleen. Veteraanikuntoutuksen kustantaa Valtiokonttori ja se on maksutonta veteraanille itselleen. Kuntoutusta haetaan omasta kunnasta ja siihen on oikeus joka vuosi. Lotat ja pikkulotat hakevat kuntoutusta Lotta Svärd -säätiön kautta. 

Kuntoutuksen tavoitteena on liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen ja ylläpitäminen tukemalla itsenäistä toimintaa voimavaralähtöisesti. Veteraanikuntoutuksena toteutettava geriatrinen fysioterapia on vaikuttavaa ja pohjautuu näyttöön perustuvaan, tutkittuun tietoon.

Veteraanikuntoutuksen sisältö

Veteraanikuntoutus aloitetaan yksilöllisellä arviolla, joka tehdään ensikäynnillä. Ensikäynnille varataan yleensä 60 minuutin aika, jotta toimintakykymittauksille, kuntoutussuunnitelman laatimiselle ja tutustumiselle on riittävästi aikaa. Jos asiakkaalla on lähete, pohjaamme keskustelut ja suunnitelmat lääkärin asettamiin fysioterapian tavoitteisiin. Sovimme asiakkaan kanssa yksilölliset, merkitykselliset ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet, joita kohti työskentelemme yhdessä. Seuraamme fysioterapian vaikuttavuutta sekä fysioterapia- ja kuntoutumissuunnitelman toteutumista. Tarvittaessa päivitämme suunnitelmaa vastaamaan tarkemmin henkilökohtaisia tavoitteita.

Veteraanikuntoutus voi pitää sisällään lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä erilaisia kivunlievityshoitoja, kuten manuaalista käsittelyä tai fysikaalisia hoitoja. Fysioterapeutti toimii valmentajana sekä erityisesti muistisairaiden kanssa harjoitteiden käynnistäjänä ja kannustajana. 

Veteraanikuntoutuksen hyödyt

Veteraanikuntoutuksena annettava fysioterapia ennaltaehkäisee ja hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä ikäihmisillä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään. Siitä on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet. Syitä heikentymiselle voivat olla muun muassa:

 • Kaatumiset ja niistä seuraavat luunmurtumat
 • Leikkaukset
 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • Aivoverenkierron häiriöt
 • Muistin ja kognitiivisten toimintojen häiriöt
 • Etenevät neurologiset sairaudet
 • Muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet

Näissä tilanteissa kuntouttavan fysioterapian ja liikunnan konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa:

 • kehittynyt lihasvoima, mikä helpottaa ja parantaa arjen toimintoja
 • lisääntynyt verenkierto, mikä aktivoi aivoja ja hidastaa muistisairauksien etenemistä
 • kohonnut mieliala ja itsetunto, mikä vähentää masennusta
 • parantunut tasapaino, mikä vähentää kaatumisriskiä
 • vähentyneet käytösoireet muistisairailla
 • lisääntynyt hyvinvointi myös omaisille ja omaishoitajille

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun veteraanikuntoutus on säännöllistä, pitkäkestoista, tavoitteellista ja nousujohteista. Voit lukea lisää ikääntyneen fysioterapiasta täältä.

Veteraanikuntoutuksen saatavuus

Tarjoamme veteraanikuntoutusta sekä avokuntoutuksena. Avokuntoutus voi tapahtua joko vastaanotolla, veteraanin kotona tai hoivakodissa. Jalkaterapeuttimme tekevät avokuntoutuksena myönnettävää jalkojenhoitoa. Teitä palvelevat geriatriseen eli ikäihmisten kuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeutit, jalkaterapeutit, hieroja ja lymfaterapeutti. Pyrimme tarjoamaan fysioterapia-ajan jo samalle viikolle.

Fysiogeriatrialla on voimassa olevat veteraanikuntoutussopimukset seuraavien kaupunkien kanssa

Tarkemmat ohjeet veteraanikuntoukseen hakeutumiselle löytyvät kunkin kaupungin omilta verkkosivuilta. Autamme myös mielellämme kuntoutushakemusten tekemisessä.

Pyrimme pysyviin asiakassuhteisiin ja jatkuvuuteen. Asiantuntevat fysioterapeuttimme palvelevat asiakkaitamme ympäri vuoden. Fysioterapiakäynnin ajankohta voidaan sopia joustavasti asiakkaan toiveiden ja elämänrytmin mukaisesti.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä, niin vastaamme kysymyksiisi

Autamme sinua kuntoutumaan ja kuntoilemaan. Lähetä kysymyksesi oheisella lomakkeella tai varaa aika palvelu­numerostamme 09 3922 302

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.