Hemrehabilitering är ett bra val för veteraner, minnessjuka, anhöriga eller andra äldre, som vill rehabiliteras i sin egen livsmiljö. Fysioterapeuten kommer till rehabiliteringsklientens boplats, vare sig det är i hemmet, på vårdhem, servicehem eller sjukhus.

Fysioterapi som ges som hemterapi kan du läsa mer om på våra webbsidor på punkten Fysioterapi

Särdrag i hemrehabilitering 

Fördelen med hemrehabilitering är en bekant och trygg omgivning som ger mod att röra på sig. När träningen sker i den äldres egen livsmiljö är de lätt att överföra den till en del av vardagen och livsstilen med terapeuten som personlig tränare.

Tillgången till vår rehabilitering

Ni betjänas av fysioterapeuter, massör och lymfterapeut som specialiserat sig inom rehabilitering av äldre på våra verksamhetsställen eller i klientens egen hemmiljö, vare sig det är i hemmet eller på vårdhem.

Vi strävar efter bestående klientrelationer och kontinuitet. Våra sakkunniga fysioterapeuter betjänar våra klienter året runt, även under sommaren och på helgdagar. Tidpunkten för fysioterapibesöket kan man flexibelt komma överens om i enlighet med klientens önskemål och livsrytm. 

Kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss!

Vi hjälper våra klienter att rehabiliteras och att motionera. Fråga närmare eller boka tid på vårt servicenummer 09 392 2302.