Intensiv rehabilitering är en individuell helhet som skräddarsytts för dig eller din närstående, och den består av att evidensbaserat resultatinriktat rehabiliteringsprogram som utförs dagligen samt rehabiliterande dygnet-runt-boendeservice. Perioder av intensiv rehabilitering erbjuds i Esbo (Mattby), Vanda (Korso) och Helsingfors (Taivallahti).

Målet för intensiv rehabilitering är att förbättra eller få bort plötsligt bortfall av funktionsförmåga efter akut eller annan vårdperiod. Målet för perioden är också att rehabilitera klienten till det egna hemmet. Perioden kan påbörjas genast utan läkarremiss.

Innehåll och fördelar med intensiv rehabilitering

Du kan komma till intensiv rehabilitering

  • Direkt från sjukhuset efter akut vårdperiod, såsom efter operation
  • När funktionsförmågan försvagats och det är utmanande att försöka klara sig hemma
  • För anhörigvårdarens ledighet eller på rehabiliterande semesterperiod.

Under perioden med intensiv rehabilitering koncentrerar man sig på att öka funktionsförmågan. Fysioterapin består av övningar för muskelstyrka och balans, upprätthållande av ledrörligheten samt behandling av smärta. I rehabiliteringen ges uppmuntran och handledning till vardagsrörlighet och träning av funktionsförmågan, så att självständig rörlighet och boende hemma möjliggörs. Med detta kan man främja klientens rörelse- och funktionsförmåga och lindra eventuell värk. 

Du kan läsa mer om fysioterapi som ges i intensiv rehabilitering och om dess fördelar på punkten Fysioterapi för äldre.

 

Tillgång till intensiv rehabilitering

Under perioden med intensiv rehabilitering står fysioterapeuter, massör och lymfterapeut till er tjänst på ett särskilt utvalt rehabiliterande serviceboende med heldygnsomsorg.

Perioden kan förverkligas året runt, även under sommaren och på helgdagar.

 

Kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss!

Vi hjälper våra klienter att rehabiliteras och att motionera. Fråga närmare eller boka tid på vårt servicenummer 09 392 2302.