Lymfterapi är en internationellt känd behandlingsmetod som minskar svullnaden och lindrar smärta. Målet för lymfterapin är att få den vätska som samlats i vävnaderna tillbaka till kroppens vätskecirkulation. Lymfterapi används såväl i samband med svullnad orsakad av cancerbehandlingar som för behandling av reumatism, ros och ledförslitningar. Lymfterapi och massage ger effektiv avslappning och deras verkan håller i sig även efter behandlingarna. När kroppen slappnar av, lättar den stress som sjukdom eller smärta orsakar.

Innehåll i lymfterapibehandling

I början av den första behandlingsgången bedömer lymfterapeuten klientens vårdbehov och skriver en personlig vårdplan. Behandlingen utförs genom massage med händerna och lätta rörelser som effektiviserar lymfcirkulationen.

Lymfterapi fungerar bäst i kombination med fysioterapi. Det lönar sig reservera tid för behandlingen och lägga in flera behandlingar med regelbundna mellanrum.

Tillgång till lymfterapi

Våra lymfterapeuter och fysioterapeuter betjänar er på våra verksamhetsställen eller i klientens egen hemmiljö, vare sig det är i hemmet eller på vårdhem.

Vi strävar efter bestående klientrelationer och kontinuitet. Våra sakkunniga lymfterapeuter betjänar våra klienter året runt, även under sommaren och på helgdagar. Tidpunkten för terapibesöket kan man flexibelt komma överens om i enlighet med klientens önskemål och livsrytm.

Kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss!

Vi hjälper våra klienter att rehabiliteras och att motionera. Fråga närmare eller boka tid på vårt servicenummer 09 392 2302.