Massage är en av världens äldsta behandlingsmetoder och massagegreppen som används påverkar alltid människan helhetsomfattande. Grundelementen i dem är rörliga grepp som riktas till mjukvävnaderna, såsom strykning, gnidande, knådande och olika slags klappningar. Greppen och trycket anpassas utgående från klienten till lämplig nivå och styrkan justeras ändamålsenligt.  

Massage lämpar sig för alla åldrar från spädbarn till åldring. Massörens uppgift är att för varje klient skapa en indivuduell vårdplan och framskrida enligt den.

En utbildad massör har yrkesutbildning inom hälsovården och har antecknats i Valviras register med den skyddade yrkesbeteckningen utbildad massör. För att uppnå den kunskapsnivå som förutsätts av en utbildad massör har personen lärt sig såväl teorin inom området som de praktiska kunskaperna.

Innehållet i massagebehandling

Då klienten bokar en massagetid strävar man efter att redan i det skedet kartlägga klientens behov och önskemål för massagen. Önskar sig klienten avslappning eller är målet att bli av med muskelstramhet eller -smärta? Då klienten kommer till massagen utreder man muskelstramhet och smärtområden genom intervju och undersökning. Samtidigt utreder man eventuella förhindrande faktorer alltså kontraindikatorer för massagebehandling. På basis av denna information lägger man upp en vårdplan, som beaktar klientens egna mål och önskemål.

Faktorer som förhindrar massagebehandling är bl.a feber, olika slags inflammationstillstånd, ventromboser, hudinfektioner, frakturer, akuta skador och lokalt öppna sår. Innan massagen försäkrar man sig alltid om ifall klienten har kroniska eller akuta sjukdomar som eventuellt förhindrar massage eller som ska tas i beaktande i massagen.

En äldre persons massage avviker inte mycket från massage för yngre person. Massören tar hänsyn till den äldres tunnare hud, mindre muskelmassa samt minskningen av spänst och elasticitet i musklerna. En äldre kan även ha skörhet i benvävnaden alltså osteoporos. På grund av tidigare nämnda faktorer ska man fästa särskild uppmärksamhet vid styrkan som används i massagen. Massage kan användas för äldre som läkemedelsfri smärtlindringsmetod.

Fördelar med massage

Massagen har flera fysiologiska verkningar, som riktar sig till ytvävnaderna och nervsystemet. Positiva verkningar riktar sig mot smärta, huden, blodcirkulationen och ämnesomsättningen. Massage får såväl kroppen som sinnet att slappna av och främjar kroppens återhämtning från belastning.

Tillgång till massage

Våra massörer betjänar er på våra verksamhetsställen eller i klientens egen hemmiljö, vare sig det är i hemmet eller på vårdhem.

Vi har öppet året runt och man kan flexibelt komma överens om tidpunkten för massagen i enlighet med klientens önskemål.

Kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss!

Vi hjälper våra klienter att rehabiliteras och att motionera. Fråga närmare eller boka tid på vårt servicenummer 09 392 2302.