Rehabilitering är en viktig del av vården vid minnessjukdom, då rehabilitering av minnet enligt forskning gör att funktionsförmågan försvagas långsammare. Med hjälp av rehabilitering kan en person med minnessjukdom leva mer självständigt under längre tid och bäst resultat uppnås då rehabiliteringen utförs i en bekant miljö, såsom i hemmet eller på vårdhem. Med rehabilitering av minnessjuka strävar man efter att genomgående öka kraftresurserna i både den minnessjuka och närståendes vardag. Vi uppmuntrar anhöriga att delta i rehabiliteringsprocessen även mellan rehabiliteringsbesöken för att öka genomgående aktivitet. Vi erbjuder även utbildning åt skötare och rehabiliterare som arbetar med minnessjuka.

Du kan läsa mer om fysioterapi som ges som rehabilitering vid minnessjukdom på våra sidor på punkten Fysioterapi för äldre. 

 

Särdrag i rehabilitering av minnessjuka

I rehabilitering av minnessjuka tar man i beaktande de särdrag som minnessjukdomar orsakar genom att skräddarsy övningarna så att de kan genomföras lätt och effektivt. I rehabiliteringen av minnessjuka strävar man även efter att pigga upp minnet med hjälp av olika slags bekanta stimuli, såsom bilder, musik och föremål.

I rehabilitering av minnessjuka är det viktigt att skapa en god samarbetsrelation redan i början, eftersom en bekant och trygg fysioterapeut motiverar till träning.

 

Tillgången till vår rehabilitering

Ni betjänas av fysioterapeuter, massör och lymfterapeut som specialiserat sig inom rehabilitering av äldre på våra verksamhetsställen eller i klientens egen hemmiljö, vare sig det är i hemmet eller på vårdhem.

Vi strävar efter bestående klientrelationer och kontinuitet. Våra sakkunniga fysioterapeuter betjänar våra klienter året runt, även under sommaren och på helgdagar. Tidpunkten för fysioterapibesöket kan man flexibelt komma överens om i enlighet med klientens önskemål och livsrytm. 

 

Kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss!

Vi hjälper våra klienter att rehabiliteras och att motionera. Fråga närmare eller boka tid på vårt servicenummer 09 392 2302.