Veteranrehabilitering är för veteranerna, lottorna samt krigsinvaliderna från våra krig, och beroende på stad även för deras makar. Med hjälp av rehabiliteringen strävar man efter att förbättra och upprätthålla deras funktionsförmåga med hjälp av individuell rehabilitering. Vi har i kraft veteranrehabiliteringsavtal med följande städer:

  • Helsingfors
  • Vanda
  • Espoo
  • Kyrkslätt
  • Uleåborg (ergoterapi)

Noggrannare anvisningar för ansökan till veteranrehabilitering finns på vardera stads egna webbsidor.

Du kan läsa mer om fysioterapi som erbjuds åt veteraner på våra webbsidor på punkten Fysioterapi för äldre.

 

Särdrag i veteranrehabilitering 

Veteranrehabilitering kan utföras som dagrehabilitering, öppen rehabilitering och/eller hemrehabilitering.

 

Tillgången till vår rehabilitering

Ni betjänas av fysioterapeuter, massör och lymfterapeut som specialiserat sig inom rehabilitering av äldre på våra verksamhetsställen eller i klientens egen hemmiljö, vare sig det är i hemmet eller på vårdhem.

Vi strävar efter bestående klientrelationer och kontinuitet. Våra sakkunniga fysioterapeuter betjänar våra klienter året runt, även under sommaren och på helgdagar. Tidpunkten för fysioterapibesöket kan man flexibelt komma överens om i enlighet med klientens önskemål och livsrytm. 

Kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss!

Vi hjälper våra klienter att rehabiliteras och att motionera. Fråga närmare eller boka tid på vårt servicenummer 09 392 2302.