På Fysiogeriatria vill vi hålla åldrande personer i rörelse samt tillföra livskraft, välmående och rörelse till deras vardag. Vi har rehabiliterat äldre, minnessjuka och veteraner i hemmet, på vårdhem och på våra verksamhetsplatser redan i över 35 års tid. Samtidigt fungerar vi som en rehabiliteringspartner till privata, offentliga och tredje sektorns organisationer samt utvecklar verksamhetsmodeller för geriatrisk rehabilitering i ett mångprofessionellt samarbete med våra partners. Vi har varit med i forskningsprojekt för rehabiliterande motion för minnessjuka och för närvarande deltar vi i den vetenskapliga SPRINTT-rehabiliteringsundersökningen som genomförs i nio EU-länder, och som utreder hur regelbunden motion och näringshandledning påverkar välmåendet hos personer som är över 70 år och bor i eget hem.

I vår verksamhets centrum står våra klienter, vars resurser och möjlighet att rehabiliteras vi starkt tror på. Vi vill möjliggöra ett värdigt åldrande och skapa möjligheter till motion oberoende av ålder eller kondition. Vi testar, bedömer och mäter våra klienters funktionsförmåga samt definierar rehabiliteringsprogrammets mål enligt klientens önskemål och behov. Vi motiverar och stödjer rehabiliteringsklienten och dennas närkrets mot gemensamma mål. I rehabiliteringen utnyttjar vi metoder som baseras på vetenskapliga forskningar, den senaste kunskapen på området och erfarenhet. Våra rehabiliteringsprocesser har tilldelats ISO 9001 -kvalitetscertifikat.

Samarbete är styrka. Fysiogeriatria är en pålitlig rehabiliteringspartner åt över 1100 organisationer inom social- och hälsovårdsbranschen. Vi bygger i ett mångprofessionellt samarbete upp lämpliga rehabiliteringslösningar och verksamhetsmodeller för olika organisationer och vi är med i de förändringsprocesser som framtiden förutsätter. Samtidigt utbildar och coachar vi arbetsgemenskaper och sakkunniga till experter inom rehabilitering av äldre. DU kan läsa mer om våra partnerskapsrelationer, samarbetsavtal och genomförda projekt på Partnerskap och avtal -sidan.

Som ett finländskt familjeföretag har vi en samhällelig mission. I och med befolkningens åldrande är åtgärdande av hållbarhetsunderskottet en samhällelig uppgift som vi vill stödja med våra rehabiliteringstjänster. Vi ger arbete åt unga nyutexaminerade och utbildar dem till experter inom geriatrisk rehabilitering för våra klienters behov. Framför allt gör vi vad vi kan för att öka åldringsarbetets attraktivitet och yrkeskunniga skulle se arbetet med äldre som en unik chans att vara en del av en äldre persons värdiga liv. 

Varmt välkommen att komma och bekanta dig med vår verksamhet!

Hälsningar,

Katja Sohlberg

verkställande direktör