Vårdhemsrehabilitering är en väsentlig del av våra tjänster och vi är redan rehabiliteringspartner åt över 100 vårdhem eller enheter med heldygnsomsorg! Ni får tillgång till 50 yrkespersoner som specialiserat sig inom vård av äldre och minnessjuka på överenskomna tider, flexibelt utgående från era egna behov och önskemål.

Vi erbjuder privata, offentliga och tredje sektorns vårdhem mångsidiga tjänster inom rehabilitering och välbefinnande:

  • Analyser av nuvarande tillstånd och åtgärdsplaner för rehabiliterande vårdarbete
  • Individuell fysioterapi för äldre och minnessjuka
  • Inledande kartläggning av en ny klients rörlighet och funktionsförmåga (omfattar rekommendation för vardagsmotion)
  • Veteraners individuella och dagrehabilitering
  • Intensiv rehabiliteringsperiod
  • Mångsidiga rehabiliterings. och motionsgrupper
  • Försäljning av produkter för rehabilitering och välbefinnande
  • Utbildningstjänster

Ifall du vill veta mer om våra tjänster kommer vi gärna på besök och berättar mer. Ta kontakt med vår verkställande direktör Katja Sohlberg!