Alaraajojen turvotus

posted in: Blogi | 0

“Meillä nyt vaan on suvussa kaikilla paksut sääret.” “Onhan ne turvoksissa mutta ei niitä kukaan näe.” “Iltaisin nilkat on ihan turvoksissa, vaikka aamulla ne on normaalit.” Kuulostaako tutulta? Alaraajojen turvotusongelmiin törmää fysioterapeuttina lähes päivittäin. Nilkan nyrjähdyksen jälkeen turvotus tulee äkisti ja siihen kiinnittää huomiota mutta hitaasti eteneviin turvotuksiin saattaa tottua … Lue lisää

Tunnelmoiden tuokioissa muistisairaiden mielenmaisemassa

posted in: Blogi | 0

Armollisinta muistisairaiden kanssa toimiessa on uusi mahdollisuus seuraavalla kerralla. Minua ei ole tuhoon tuomittu huonoksi fysioterapeutiksi epäonnistumisen perusteella, vaan seuraavan kerran aloitamme alusta. Usein kuulee puhuttavan, että esim. laulutaito olisi synnynnäinen ominaisuus, joko osaa laulaa tai ei osaa. Erityisesti ikääntyneet monesti sanovat, että jo koulun laulukokeessa opettaja antoi tuomion olla … Lue lisää

Ruokahalu – mistä löytäisin sen?

posted in: Blogi | 0

Onko ruoka vain poltto- ja rakennusainetta vai voisiko sitä ajatella mahdollisesti sosiaalisena hetkenä, nautintona tai piristyksenä osana arkea ja juhlaa? Ruokahalu vaikuttaa ravitsemuksemme tilaan, joten on tärkeää kiinnittää huomiota siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä kokeilla keinoja ruokailutilanteiden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Esimerkiksi maku- ja hajuaistimme heikkenee, jolloin ruoka saattaa tuntua mauttomalta eikä sitä … Lue lisää

Ravitsemus — osa toimintakyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista

posted in: Blogi | 0

Ikääntyvien ravinto ja ravinnonsaanti on ollut pinnalla viime aikoina paljon ja siihen pyritäänkin nykyisin kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Tutkittaessa ikääntyvien ravinnonsaantia, on saatu paljon huolestuttavia tuloksia vakavistakin aliravitsemustiloista ja esimerkiksi hyvin alhaisesta proteiinin sekä kasvisten saannista. Ikääntyminen vaikuttaa mm. ruokahalun ja janontunteen heikentymiseen, kehonkoostumukseen ja lihasvoimaan. Ruokahaluttomuuteen vaikuttavat muun muassa … Lue lisää

Kodin turvallisuus ja kaatumisen ehkäisy

posted in: Blogi | 0

Milloin olet viimeksi kaatunut? Muistatko missä tilanteessa kaatuminen tapahtui? Tutkimuksien mukaan keskimäärin joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu kerran vuodessa. On todettu, että suurin osa tapaturmista sattuu kotona. Pääasiassa kaatumisia tapahtuu päiväsaikaan ja päivittäisiä toimia tehdessä. Joka neljäs kaatuminen tapahtuu tasaisella alustalla, 6% suihkussa tai WC:ssä ja 6% portaissa. Kaatumisten taustasyiksi … Lue lisää

Luonto kuntoutuksen tukena

posted in: Blogi | 0

Luonto on ihmetyttänyt minua aina. Vuosi vuoden perään se herää eloon talven jälkeen ja kasvaa loistoonsa. Luonnon terveysvaikutuksista ja sen mekanismeista on löydetty paljon tutkimustietoa, jota voi hyödyntää nykypäivän hektisessä maailmassa. Luonnon terveysvaikutuksia Luonto vaikuttaa positiivisesti psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin ja sen terveyshyödyt ovat nähtävillä fysiologisella tasolla. Tiedetään, että luonnossa … Lue lisää

Hengitellen kohti tätä hetkeä

posted in: Blogi | 0

Elämme erikoisia aikoja. Moni varmasti on odottanut kevättä, pitkän ja pimeän talven jälkeen. Harva taisi kuitenkaan arvata, millainen kevät tästä tulikaan… Tämä tilanne, jossa nyt elämme, on uusi ja pelottavakin ja se aiheuttaa monenkirjavia tunteita, joista osa voi olla myös negatiivisia ja saada aikaan ahdistusta. Mietin, miten tilanteesta voisi saada … Lue lisää

Rohkeasti kohti etäkuntoutusta – ajatuksia fysioterapeuteille

posted in: Blogi | 0

Etäkuntoutusta on kehitetty Suomessa 2000-luvun aikana (Vuononvirta 2016, Salminen & Hiekkala 2019a, mukaan), ja sen vaikuttavuudesta ja kokemuksista on pyritty saamaan tietoa, vaikka tutkimuksia on vielä niukasti ja tutkimuksien otoskoot ovat usein pieniä. Koronavirus on vauhdittanut viime viikkojen aikana etäkuntoutuksen käyttöönottoa ympäri Suomen ja nyt viimeistään kannattaa rohkeasti kokeilla etäkuntoutuksen … Lue lisää

Yli 70-vuotias: pidä huolta toimintakyvystäsi poikkeustilanteessa

posted in: Blogi | 0

Pidä huolta liikkumiskyvystäsi kotioloissa Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa pitkä kotona olo ja fyysisen aktiivisuuden väheneminen huolestuttavat. Äkillinen liikkumattomuus ja vuodelepo johtavat dramaattisiin muutoksiin liikkumiskyvyssä. Tutkimusten mukaan 10 päivän vuodelevon aikana alaraajojen lihasmassa pienenee 1-2,5 %. Lihasvoima heikkenee vieläkin enemmän, jopa 3-5 % päivässä eli 21-35 % viikossa. Myös kävelykyky heikkenee. Pidemmät … Lue lisää

Arjen toiminnallisuus

posted in: Blogi | 0

Yhdyn toimintaterapiassakin käytettyyn keskeiseen ajatukseen siitä, että yksilön toimintakykyä ja elämänlaatua voidaan parhaiten pitää yllä toiminnan avulla. Arkeen tulisi kuulua mielekkäitä ja merkityksellisiä toimintoja sekä mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Näiden asioiden toteuttaminen päivittäisellä tasolla ylläpitää fyysistä ja henkistä vireyttä. Miten me fysioterapeutit näemme näiden arkisten toimintojen hyödyt? Minkälaisia toimintakyvyn osa-alueita voidaan … Lue lisää

1 2 3 4 5 7