Toimintaterapia

Toimintaterapia on vaikuttavaa ja hyvän kuntoutuskäytännön mukaista kuntoutusta, joka pohjautuu suunnitelmallisuuteen ja asiakkaan omiin tavoitteisiin. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan osallistumista hänelle tärkeisiin toimintoihin ja tukea asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänlaatua.

Asiantuntijat ja tilat

Kuntoutuksen asiantuntijat toteuttavat asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa terapiaa kuntoutujan arjen ympäristöissä (esim. koti, koulu, päiväkoti, palvelutalo, asiointiympäristöt), etäkuntoutuksena tai palvelupisteissämme. Tilamme mahdollistavat monipuoliset toiminnat myös ryhmille ja liikuntarajoitteisille.

Toimintaterapiassa

Toimintaterapiassa tyypillisiä harjoiteltavia asioita ja menetelmiä ovat päivittäisten toimintojen harjoittelu (esim. keittiötoiminnat, peseytymis- ja pukeutumistilanteet), eri taitoalueiden harjoitukset (esim. silmä-käsiyhteistyö, prosessitaidot, hienomotoriset taidot, visuaalisen hahmottamisen taidot), liikkuminen ja asioiminen kodin ulkopuolella (esim. kaupassa, kirjastossa tai virastoissa), käden kuntoutus (halvausoireet, kiputilat), päivärytmin suunnitteleminen ja toteuttaminenvapaa-ajan ja harrastustoiminnan suunnittelu ja harjoittelu sekä psykososiaalinen kuntoutus (esim. uusien vahvuuksien, mielenkiintojen ja toimintojen löytäminen ja harjoittelu, kriisin ja tunne-elämän ongelmien käsittely, osallisuuden ja onnistumisen kokemukset toiminnoissa).

Asiakkaat ja yhteistyökumppanit

Toteutamme kuntoutusta kaikenikäisille Helsingissä ja lähialueilla. Teemme tiivistä yhteistyötä Kelan, kuntien sairaanhoitopiirien ja sote-palveluiden kanssa. Toimintaterapiaan voit tulla vakuutusyhtiön lähettämänä, maksusitoumuksella, palvelusetelillä tai itsemaksavana.

Yksilötoimintaterapia

Yksilöterapiassa tuetaan asiakkaan selviytymistä mahdollisimman itsenäisesti kehitysviiveen, sairauden tai vamman aiheuttamista toimintarajoitteista huolimatta. Siinä pyritään myös tukemaan asiakkaan elämänlaatua. Yksilötoimintaterapiaa toteutetaan ensisijaisesti asiakkaan omassa toimintaympäristössä, esim. kotona, päiväkodilla, koulussa tai työpaikalla. Toimintaterapian menetelmien valinnassa huomioidaan asiakkaan vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet. Tämä auttaa asiakasta motivoitumaan kuntoutumiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.

Etäkuntoutus

Etäkuntoutus on erilaisten teknologisten sovellutusten tavoitteellista hyödyntämistä kuntoutuksessa ja sitä suunnitellaan yksilöllisesti kuntoutujan, hänen läheisen ja ammattilaisen kanssa yhteistyössä. Kuntoutusjakson alussa arvioidaan henkilön toimintakykyä, asetetaan tavoitteet ja sovitaan kuntoutuksen toteutuksesta. Samalla arvioidaan etäteknologian käyttövalmiuksia, soveltuvuutta ja mahdollista avustavan henkilön tarvetta kuntoutuksen toteutuksessa. Etäkuntoutus soveltuu erinomaisesti kuntoutusjakson jatkoksi esim. tapaturman tai sairauden jälkeen ja mahdollistaa kuntoutuksen asiakkaan omassa arkiympäristössä pitkienkin matkojen päähän.

Palvelutarjontaamme kuuluu:

  • Toimintakykyarvioinnit
  • Arkikuntoutus
  • Tunnetaideterapia
  • Toiminnallisten häiriöiden kuntoutus
  • Kehityshankkeet
  • Matalan kynnyksen tukea antavat ryhmät
  • Henkilökohtainen valmennus
  • Geriatrinen ja neurologinen kuntoutus
  • Yläraajakuntoutus
  • Lähiverkostojen ohjaus ja neuvonta

Yhteystiedot

Toimintaterapeuttimme:

Heidi Lindström p. 050 326 6790

Sonya Lindqvist p. 044 493 2898

Sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi@fysiogeriatria.fi

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä, niin vastaamme kysymyksiisi

Autamme sinua kuntoutumaan ja kuntoilemaan. Lähetä kysymyksesi oheisella lomakkeella tai varaa aika palvelu­numerostamme 09 3922 302

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.