Kotikuntoutus

Kotikuntoutuksen tavoitteena on henkilön liikunta- ja toimintakyvyn sekä hyvän elämänlaadun edistäminen tukemalla itsenäistä, voimavaralähtöistä toimintaa hänen omassa elinympäristössään. Se onkin oiva valinta esimerkiksi veteraaneille, muistisairaille ja muille ikäihmisille, jotka haluavat kuntoutua omassa elinympäristössään. Kotikuntoutuksessa fysioterapeutti tulee kuntoutujan luo hänen asuinpaikkaansa, joka voi olla koti, hoivakoti, palvelukeskus tai sairaala. Kotikuntoutus on vaikuttavaa ja pohjautuu näyttöön perustuvaan, tutkittuun tietoon.

Kotikuntoutuksen voit aloittaa välittömästi myös ilman lääkärin lähetettä. Fysioterapia-ajan voit saada lähes aina jo samalle viikolle. Erityisesti muistisairaan henkilökohtainen fysioterapia on hyvä aloittaa mahdollisimman varhain, sillä muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenee merkittävästi. Kun kotikuntoutus ja seuranta aloitetaan heti, voidaan muistisairaan toimintakyvyn heikkenemistä hidastaa ja hyvinvointiin vaikuttaa pitkäjänteisesti.

Kotikuntoutuksen sisältö

Kotikuntoutuksena annettava fysioterapia aloitetaan aina yksilöllisellä arviolla, joka tehdään ensikäynnillä. Ensikäynnille varataan yleensä 60 minuutin aika, jotta toimintakykymittauksille, kuntoutussuunnitelman laatimiselle ja tutustumiselle on riittävästi aikaa. Jos asiakkaalla on lähete, pohjaamme keskustelut ja suunnitelmat lääkärin asettamiin fysioterapian tavoitteisiin. Sovimme asiakkaan kanssa yksilölliset, merkitykselliset ja tarkoituksenmukaiset tavoitteet, jota kohden työskentelemme yhdessä. Seuraamme kotikuntoutuksen vaikuttavuutta sekä fysioterapia- ja kuntoutumissuunnitelman toteutumista. Tarvittaessa päivitämme suunnitelmaa vastaamaan tarkemmin henkilökohtaisia tavoitteita.

Kotikuntoutus voi pitää sisällään lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä erilaisia kivunlievityshoitoja, kuten manuaalista käsittelyä tai fysikaalisia hoitoja. Fysioterapeutti toimii valmentajana sekä erityisesti muistisairaiden kanssa harjoitteiden käynnistäjänä ja kannustajana. Kotikuntoutuksen etuna on tuttu ja turvallinen ympäristö, joka rohkaisee liikkumaan. Kun harjoittelu tapahtuu ikäihmisen omassa elinympäristössä, on se helppo siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa.

Kotikuntoutuksen hyödyt

Kokonaisvaltainen kotikuntoutus ennaltaehkäisee ja hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä ikäihmisillä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään. Fysioterapia voi mahdollistaa myös palaamisen rakkaan harrastuksen pariin. Kotikuntoutuksena annettavasta fysioterapiasta on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet. Syitä heikentymiselle voivat olla muun muassa:

 • Kaatumiset ja niistä seuraavat luunmurtumat
 • Leikkaukset
 • Tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • Aivoverenkierron häiriöt
 • Muistin ja kognitiivisten toimintojen häiriöt
 • Etenevät neurologiset sairaudet
 • Muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet

Näissä tilanteissa kuntouttavan fysioterapian ja liikunnan konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa:

 • kehittynyt lihasvoima, mikä helpottaa ja parantaa arjen toimintoja
 • lisääntynyt verenkierto, mikä aktivoi aivoja ja hidastaa muistisairauksien etenemistä
 • kohonnut mieliala ja itsetunto, mikä vähentää masennusta
 • parantunut tasapaino, mikä vähentää kaatumisriskiä
 • vähentyneet käytösoireet muistisairailla
 • lisääntynyt hyvinvointi myös omaisille ja omaishoitajille
 • kotikäynnit voivat vähentää yksinäisyyden tunnetta

Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun kotikuntoutus on säännöllistä, pitkäkestoista, tavoitteellista ja nousujohteista. Voit lukea lisää fysioterapian tieteellisesti todistetuista hyödyistä Usein kysyttyä -sivulta.

Kotikuntoutuksen saatavuus

Ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutukseen erikoistuneet fysioterapeutit, lymfaterapeutit ja hieroja palvelevat teitä asiakkaan omassa asuinympäristössä, olipa se sitten koti tai hoivakoti.

Fysiogeriatrialla on lääkinnällisen kuntoutuksen sopimukset seuraavien tahojen kanssa

Pyrimme pysyviin asiakassuhteisiin ja jatkuvuuteen. Asiantuntevat fysioterapeuttimme palvelevat asiakkaitamme ympäri vuoden, myös kesällä ja pyhäpäivinä. Kotikuntoutuskäynnin ajankohta voidaan sopia joustavasti asiakkaan toiveiden ja elämänrytmin mukaisesti.

Jäikö jokin askarruttamaan? Ota yhteyttä, niin vastaamme kysymyksiisi

Autamme sinua kuntoutumaan ja kuntoilemaan. Lähetä kysymyksesi oheisella lomakkeella tai varaa aika palvelu­numerostamme 09 3922 302

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.