Kotikuntoutus hoivakodissa ja palvelutaloissa

Fysiogeriatria on tehnyt tiivistä hoivakotiyhteistyötä eri hoiva-alan toimijoiden kanssa läpi koko yrityksen historian ajan, jo vuodesta 1982. Tällä hetkellä teemme monipuolista hoivakotiyhteistyötä toimialueillamme jopa yli 100 hoivakodin kanssa.

Fysioterapian asiakas voi olla toimintakyvyltään ja taustaltaan minkä kuntoinen tahansa, fysioterapia kulkee
asiakkaan rinnalla ja ammattilainen osaa sovittaa fysioterapian asiakkaan tarpeita kulloinkin parhaiten palvelevaksi. Hoivakodissa työskenneltäessä asiakkaiden kokonaisvaltainen toimintakyky, sen ylläpito ja edistäminen, on merkittävin asia, johon fysioterapian keinoin pyritään vaikuttamaan.

Kuntoutuksen hyödyt

Toimintakyvystä huolehtimalla pyritään takaamaan asiakkaalle miellyttävä, sujuva ja mahdollisimman itsenäinen sekä osallistava arki hoivakodin toimintaympäristössä. Pitkään hoivakodeissa asiakkaiden kanssa työskennellyt konkari fysioterapeuttimme Tarja Kindstedt kertookin, että parasta hoivakodissa työskenneltäessä on huomata asiakkaan arjen sujuvoituminen moniammatillisen yhteistyön toteutumisen myötä.


Fysioterapia hoivakodissa ei ole vain jonkin spesifin tuki- ja liikuntaelinvaivan kuntoutusta, vaan kokonaisvaltaista ja monipuolista, asiakkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää toimintaa. Esimerkiksi nivelliikkuvuuksien lisäämisen avulla päivittäiset toiminnot, kuten pukeutuminen tai syöminen voi helpottua huomattavasti, näin asiakas pystyy toimimaan aktiivisena osana arjen toiminnoissa.

Muistisairaalle on merkittävää tarjota kokemuksia omatoimisuudesta, vaikka päivittäiset taidot tuntuisivatkin unohtuvan. Positiiviset kokemukset osallistumisesta vahvistavat asiakkaan itsetuntoa merkittävästi, ja lisäävät näin hyvinvointia sekä osallistumista vastaisuudessa entisestään.

Hoivakotikuntoutus on moniammatillista yhteistyötä

Fysioterapeutin työ hoivakodissa on hyvin kokonaisvaltaista, moniammatillista yhteistyötä eri tahojen kanssa. Tavoitteena on löytää asiakkaan elämänlaatua ylläpitäviä ja edistäviä, päivittäin parhaiten palvelevia tavoitteita ja ratkaisuita.

Fysioterapia on olennainen osa myös saattohoidossa olevan asiakkaan kivun lievitystä. Liikeratojen ylläpito ja painehaavojen ehkäisy esimerkiksi liikehoidoin sekä asento- ja mikroasentohoitojen avulla lievittää asiakkaan mahdollisia kipuja huomattavasti. Fysioterapeutti osaa ohjeistaa myös hoivakodin henkilökuntaa asentohoitojen toteutuksessa asiakkaan hyvinvoinnin parhaaksi.

Fysioterapeutti hoivakotiin

Tarjoamme asiakkaille hoivakoteihin mm. arviointikäyntejä kartoittamaan mahdollinen fysioterapian tarve ja hyöty, tehokuntoutusjaksoja esimerkiksi pitkän liikkumattomuuden jälkeen sekä postoperatiivista kuntoutusta esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Fysioterapiaan ei tarvitse erillistä lääkärin lähetettä, kuka tahansa on tervetullut.

Tilaa ammattitaitoinen fysioterapeuttimme hoivakotiin arviointikäynnille arvioimaan ja suunnittelemaan omaisellesi toimintakykyisempi arki. Palvelukeskuksemme auttaa ja palvelee arkisin numerossa 09 3922 302.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email