Palvelut

Tarjoamme työikäisille, ikääntyneille, muisti­sairaille ja veteraaneille kokonaisvaltaisia fysioterapia- ja kuntoutus­palveluja palvelu­pisteissämme, hoiva­kodeissa ja asiakkaiden kotona.

Fysioterapian tavoitteena on liikunta- ja toimintakyvyn edistäminen tukemalla itsenäistä toimintaa asiakkaan omassa elinympäristössään. Fysioterapian voit aloittaa välittömästi myös ilman lääkärin lähetettä. Fysioterapeutin tapaamisen ja fysioterapia-ajan voit saada lähes aina jo samalle päivälle.

Aikuisneurologisen fysioterapian tavoitteena on keskus- ja ääreishermoston sairauksien tai vammojen aiheuttaman liikunta- ja toimintakyvyn mahdollisemman hyvä palautuminen tai heikentymisen ehkäiseminen sekä hidastaminen. 

Toimintaterapia perustuu toimintaterapeutin ja asiakkaan väliseen yhteistyöhön sekä toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapian perusolettamus on, että toiminta edistää terveyttä ja hyvinvointia, tarjoaa mahdollisuuksia persoonalliseen kehittymiseen ja taitojen hankkimiseen sekä auttaa sairaudesta tai traumasta toipumisessa.
Ikääntyneen fysio­terapian tavoitteena on mahdollistaa hyvä elämänlaatu omassa elin­ympäristössä tukemalla itsenäistä asumista ja toimimista. Tarjoamme ikääntyneille, veteraaneille ja muisti­sairaille kuntouttavaa fysio­terapiaa ja toiminta­kykyä tukevia fysioterapia­harjoitteita sujuvan arjen tueksi.
Kotikuntoutuksessa fysio­terapeutti tulee kuntoutujan luo hänen asuin­paikkaansa, joka voi olla koti, hoivakoti, palvelu­keskus tai sairaala. Sen etuna on tuttu ja turvallinen ympäristö, joka rohkaisee liikkumaan. Kun harjoittelu tapahtuu ikäihmisen omassa elin­ympäristössä, on se helppo siirtää osaksi arkea ja elämän­tapaa terapeutin toimiessa henkilö­kohtaisena valmentajana.

Kuntoutus on tärkeä osa muistisairauden hoitoa, sillä se hidastaa tutkitusti toimintakyvyn heikkenemistä. Muistikuntoutuksen avulla muistisairaskin voi elää itsenäisemmin pidempään ja parhaaseen tulokseen kuntoutuksessa päästään sen tapahtuessa asiakkaalle tutussa ympäristössä, kuten kotona tai hoivakodissa.

Veteraanikuntoutus on tarkoitettu sotiemme veteraaneille, lotille sekä sotainvalideille ja kaupungista riippuen myös heidän puolisoilleen. Sen avulla pyritään parantamaan ja ylläpitämään heidän toimintakykyään yksilöllisen kuntoutuksen avulla. Veteraanikuntoutusta voidaan toteuttaa päiväkuntoutuksena, avokuntoutuksena ja/tai kotikuntoutuksena.

Etäkuntoutus on erilaisten teknologisten sovellutusten tavoitteellista hyödyntämistä kuntoutuksessa. Se soveltuu erinomaisesti kuntoutuksen jatkoksi esim. tapaturman tai sairauden jälkeen ja mahdollistaa kuntoutuksen asiakkaan omassa arkiympäristössä.

Päiväkuntoutus on iäkkäille, muistisairaille ja veteraaneille suunnattua tavoitteellista ja tehokasta toimintaa, joka muodostuu ryhmässä tehtävistä liikunnallisista ja sosiaalisia taitoja kehittävistä harjoitteista. Päiväkuntoutusjakson tavoitteena on yksilöllisesti parantaa lihasvoimaa, kehittää tasapainoa, virkistää muistia, lisätä hyvinvointia ja yleisesti helpottaa osallistujien arjessa selviytymistä.

Tehokuntoutus on sinulle tai läheisellesi räätälöity yksilöllinen kokonaisuus, joka muodostuu päivittäin toteutettavasta tutkitusti tuloksellisesta kuntoutusohjelmasta tarvittaessa ympärivuorokautisesta kuntouttavasta asumispalvelusta. Tehokuntoutusjakson tavoitteena on parantaa tai poistaa äkillistä toimintakykyvajetta akuutin tai muun hoivavaiheen jälkeen ja kuntoutua pääasiallisesti omaan kotiin.

Toimimme KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Kelalla on lakiin perustuva velvollisuus järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta järjestetään mahdollistamaan arjen toiminnoista suoriutumista ja osallistumista varten.

Säännöllinen kuntosaliharjoittelu parantaa tasapainoa ja lisää lihasvoimaa, joka toimii tietynlaisena reservinä sairastuttaessa tai vuodelevon aikana. Toimipisteidemme kuntosaleissa on nykyaikaiset kuntosalilaitteet, jotka soveltuvat erinomaisesti myös iäkkäille tai liikuntarajoitteisille kuntoilijoille.

Tarjoamme monipuolisia liikuntaryhmiä ikäihmisille, muistisairaille, heidän omaisilleen, ja työyhteisöille. Ryhmien tavoitteena on ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä sekä lisätä lihasvoimaa, liikkuvuutta ja hyvinvointia yhdessä tehtävien harjoitteiden avulla. Liikunnan avulla vahvistetaan myös luustoa ja kehitetään tasapainoa.

Hieronta on maailman vanhimpia hoitomenetelmiä ja siinä käytettävät hierontaotteet vaikuttavat ihmiseen aina kokonaisvaltaisesti. Se sopii kaikenikäisille vauvasta vaariin. Hierojan tehtävä on luoda jokaiselle asiakkaalleen oma tarkoituksenmukainen hoitosuunnitelma ja edetä sen mukaisesti.

Lymfaterapia on kansainvälisesti tunnettu hoitomenetelmä, joka vähentää turvotusta ja lievittää kipua. Lymfaterapian tavoitteena on saada kudoksiin kertynyt neste takaisin kehon nestekiertoon. Kun keho rentoutuu, sairauden tai kipujen tuoma stressi helpottuu.

Jalkaterapeutti hoitaa jaloissa esiintyviä iho- ja kynsiongelmia sekä opastaa asiakasta jalkojen omahoidossa. Heiltä saa avun myös sisäänkasvaneen kynnen hoitoon jousi- tai liuskaoikaisun avulla sekä yksilölliset silikoniortoosit varpaiden virheasentojen hoitoon ja suojaukseen.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen luottamuksellista keskusteluapua kenelle tahansa, ilman lähetettä. Terapeutti toimii keskustelukumppanina tarkoituksenaan löytää yhdessä ratkaisuja asiakkaan haasteisiin.

Meiltä löydät kattavan valikoiman erilaisia terveystuotteita ja apuvälineitä, kuten lonkkamurtumia ennaltaehkäisevät lonkkahousut, tukisukat ja Ortobio-kengät. Toimitamme tuotteet suoraan kotiin tai hoivakotiin. Asiantuntijafysioterapeuttimme auttavat sinua mielellään valitsemaan sopivat ennaltaehkäisevät ja liikuntakykyä tukevat sekä elämänlaatua parantavat terveystuotteet.