Palvelut

Tarjoamme työikäisille, ikääntyneille, muisti­sairaille ja veteraaneille kokonaisvaltaisia fysioterapia- ja kuntoutus­palveluja palvelu­pisteissämme, hoiva­kodeissa ja asiakkaiden kotona.

Kaikki palvelumme löytyvät Terveystalo Kuntoutuspalveluista.

Päiväkuntoutus on iäkkäille, muistisairaille ja veteraaneille suunnattua tavoitteellista ja tehokasta toimintaa, joka muodostuu ryhmässä tehtävistä liikunnallisista ja sosiaalisia taitoja kehittävistä harjoitteista. Päiväkuntoutusjakson tavoitteena on yksilöllisesti parantaa lihasvoimaa, kehittää tasapainoa, virkistää muistia, lisätä hyvinvointia ja yleisesti helpottaa osallistujien arjessa selviytymistä.