Epäspesifi alaselkäkipu

Epäspesifi alaselkäkipu – siis mikä?   

Epäspesifillä alaselkäkivulla tarkoitetaan kipua, jonka taustalla ei ole erityistä patologista syytä tai sairautta. Alaselkäkivuksi luokitellaan karkeasti kiputilat, jotka paikantuvat alimpien kylkiluiden ja pakaran alaosan, eli pakarapoimujen välille (Selkäliitto, 2022).

Epäspesifiä alaselkäkipua kokee meistä lähes jokainen jossakin elämänvaiheessa, ja se ilmenee yleensä äkillisesti arvaamatta. Mikäli taustalla ei ole tapaturmaa tai viitettä vakavasta sairaudesta, ei syytä huoleen todennäköisesti ole. Useimmiten toipuminen tästä ikävästä, mutta hyvin yleisestä vaivasta onkin nopeaa ja oireet helpottavat pääsääntöisesti muutamassa päivässä. Paras hoito kivun taltuttamiseksi on kohtalaisen kivun sallimissa rajoissa tapahtuva fyysinen aktiivisuus ja harjoittelu, sekä liiallisen paikallaan olon välttäminen (Käypä hoito -suositus, 2017).   

Mistä on kyse?

  • Yleinen, pääosin lyhytkestoinen (<6vko) ja hyvänlaatuinen kiputila (Selkäliitto, 2022. Käypä hoito -suositus, 2017). 
  • Taustalla ei traumaa tai sairautta, tai muita hälyttäviä oireita, kuten pidätyskyvyttömyyttä, alaraajahalvausoireita, äkillistä sietämätöntä kipua, jotka ovat aina aihe hakeutua välittömästi terveydenhuoltoon (Selkäliitto, 2022. Käypä hoito -suositus, 2017). 
  • Kipua voivat aiheuttaa toistuvat huonot työasennot, istumatyö, psykososiaaliset tekijät, tupakointi ja ylipaino (Selkäliitto, 2022. Käypä hoito -suositus, 2017).
  • Vaatii harvoin kuvantamista, konservatiivinen hoitomuoto tehokkain (Käypä hoito -suositus, 2017).
  • Kipua voivat pitkittää liikkumisenpelko, ylivarovaisuus ja kehon voimakas jännitystila, passivoituminen ja liikkumisen välttäminen, kipuun ja omaan selviytymiseen liittyvät negatiiviset uskomukset ja asenteet.  
  • Paras hoito on kohtalaisen kivun sallimissa rajoissa tapahtuva fyysinen aktiivisuus ja harjoittelu sekä liiallisen paikallaan olon välttäminen (Selkäliitto, 2022. Käypä hoito -suositus, 2017). 
  • Liikkumista ja mahdollista kipua ei tulisi kivusta huolimatta pelätä, tarvittaessa liike- ja kipupelon vähentämiseksi hakeutuminen esimerkiksi fysioterapiaan on suositeltavaa (Selkäliitto, 2022. Käypä hoito -suositus, 2017).

Miten alaselkäkipua hoidetaan fysioterapiassa?

Fysioterapian sisällön määrittelee aina kunkin asiakkaan yksilöllinen tarve ja fysioterapeutin kanssa yhdessä laadittu kuntoutussuunnitelma.

Poikkeuksetta ensimmäinen käynti alkaa haastattelulla sekä toimintakyvyn testaamisella. Haastattelu sekä testaaminen antavat fysioterapeutille kuvaa siitä, mihin suuntaan kuntoutuksessa tulisi lähteä, mistä mahdolliset kivut voivat syntyä ja miten niitä voitaisiin tulevaisuudessa ehkäistä. Vaikka asiakkaasta toisinaan asioiden huolellinen läpikäyminen voi tuntua pitkästyttävältäkin, antaa se fysioterapeutille arvokasta tietoa ajatellen tulevan suunnittelua ja auttaa näin luomaan mahdollisimman hyvin asiakasta palvelevia terapiakokonaisuuksia.

Ensimmäisellä käynnillä pyritään myös löytämään sekä harjoittelemaan yhdestä kahteen kotiharjoitetta, jotka alkavat heti edistämään asiakkaan toimintakyvyn palautumista.

Asiakkaan taustoista riippuen käydään läpi mahdollisia arkea helpottavia toimintatapoja, tarkastellaan elintapojen vaikutusta ja pyritään löytämään yhdessä vinkkejä sekä ratkaisuja kivuttomampaan arkeen. Toisinaan ensikäynnillä voidaan ehtiä jo kuntosalinkin puolelle testailemaan sopivia harjoitteita.

Jatkokäyntien määrä ja toteutuminen riippuu jälleen kunkin asiakkaan yksilöllisestä tarpeesta ja halusta. Toisinaan vain yksi kontrollikäynti riittää, toisinaan asiakas on halukas jatkamaan ohjattua harjoittelua säännöllisesti, ja ensikäynnistä alkaakin vuosia kestävä toimintakykyiseen elämänlaatuun panostava terapiasuhde. 

Kirjoittaja:
Eve Lehtinen

Fysioterapeutti

Lähteet:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email