Fysiogeriatria liikuttaa ikäihmisiä turvallisesti

Elämää koronarajoitusten jälkeen

Usealle suomalaiselle 1.6. oli tietynlainen henkinen päivämäärä koronarajoitusten purkamisen osalta. Ravintolat saivat avata oviaan ja harrastustoiminnat käynnistyvät vähitellen. Myös Kela mahdollisti vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lähiterapian toteutuksen laajemmin 1.6. alkaen.

Ikääntyneiden koronarajoituksia lievennettiin 20.5. ja esimerkiksi ulkovierailut hygieniaohjeet huomioiden, ovat hoivakodeissa tämän jälkeen mahdollisia. Ja voi sitä ilon päivää 23.6., kun yli 70 -vuotiaiden erityissuosituksista luovuttiin! Mutta miten karanteenissa olleiden ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä tuetaan koronapandemian aikana sekä jälkeen?

Tiedämme, että liikkumattomuus voi johtaa haurastumiseen ja toiminnan vajeisiin. Liikkumattomana ihminen menettää lihaksistaan joka päivä 1-2%. Aktiivisella ikääntyneellä fyysisen aktiivisuuden eli liikkumisen vähentyessä 75 prosenttia, lihasvoima heikkenee keskimäärin 8% jo kahden viikon aikana. Suomessa karanteenin kaltaisissa oloissa oli 880 000 yli 70-vuotiasta, joiden liikunnasta tulee huolehtia, etteivät he ajautuisi koronarajoituksien vuoksi ennenaikaisesti toiminnanvajeisiin. Myös yksinäisyys ja sosiaalinen eristäminen ovat riski muistin heikkenemiselle. Tutkimuksista tiedetään, että yksinäisyyden tunne altistaa muistisairaudelle ja toiminnan vajeille. Ikääntynyt ihminen tarvitsee fyysistä aktiivisuutta, sosiaalisia kontakteja ja haasteita aivoille sekä välittämisen kokemuksia.

Fysiogeriatria on toiminut ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutuksen asiantuntijana jo liki 40-vuotta. Olemme osaltamme olleet vaikuttamassa ikäihmisten toimintakyvyn tukemiseen ja nähneet yksilöllisen kuntoutuksen ja ryhmätoimintojen kokonaisvaltaiset positiiviset vaikutukset. Jokaiselle ihmiselle kuuluu oikeus liikkua ja voida hyvin. Nyt erityisesti koronaan liittyvien rajoitustoimien aikana monen ikäihmisen ja riskiryhmiin kuuluvan henkilön hyvinvointi ja toimintakyky on laskenut ja vaikutukset ulottuvat päivittäiseen elämään. Yhteiskunnan ja erityisesti sote-palveluiden kestävyyden kannalta on välttämätöntä huolehtia ikäihmisten ja muiden riskiryhmien toimintakyvyn kohentamisesta juuri nyt, ajoissa.

Fysiogeriatrian asiantuntijoina olemme olleet mukana mm. vaikuttamistyössä Ikääntyneiden kuntoutumisen edistämisen verkostossa, joka esitti 18.5. eduskunnan IKÄ-verkostolle vetoomuksen Ikääntyneiden kuntoutuksen puolesta koronapandemian aikana. Alla vetoomusteksti:

Vetoomus ikääntyneiden kuntoutuksen puolesta

Karanteeni ikääntyneiden suojelemiseksi tuo uusia terveysriskejä, jotka voivat olla eristymisen pitkittyessä jopa koronariskejä suurempia. Sosiaaliseen eristäytymiseen, ​liikkumattomuuteen ja yksinäisyyteen liittyy lisääntynyt haurastumisen ja toiminnanvajeiden riski. Yksinäisyys lisää riskiä kognition heikkenemiselle sekä muistisairauden etenemisen nopeutumiselle. Psyykkisen stressin lisäksi myös vähentynyt fyysinen aktiivisuus heikentää terveydentilaa ja toimintakykyä.

Hyväkuntoisten ikääntyneiden itsenäinen liikkuminen ja toimiminen tulisi mahdollistaa ja sitä tulisi tukea. Heikommassa asemassa oleville tulisi varmistaa riittävät toimintakykyä tukevat palvelut tarvittaessa uusia keinoja kehittämällä. Ikääntyvien kuntoutuspalveluiden tarjonta oli jo ennen koronaa riittämätöntä tarpeeseen nähden. Nyt Suomi tarvitsee etenemissuunnitelman, kuinka tuemme sekä kotona asuvia että ympärivuorokautisten palvelujen piiriin kuuluvia ikääntyneitä rajoitteista huolimatta ja rajoitteiden purkamisen jälkeen.

Nyt on ERITYISESTI aika toimia, kerätä luovia ideoita ja käyttää olemassa olevia tutkittuja kuntoutusmalleja ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseksi. Vetoamme päättäjiin, ikäihmisiä ei saa suojella hengiltä!

Tutustu linkin kautta asiantuntijoiden ratkaisuehdotuksiin. https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/05/Eduskunnan-IK%C3%84-verkoston-tietopaketti-2_2020_Korona70.pdf 

Fysioterapeutti ja ikäihminen luonnossa

Panostetaan toimintakykyyn

Nyt on oikea hetki panostaa oman tai läheisen liikunta- ja toimintakyvyn edistämiseen. Meidän geriatrisen kuntoutuksen ammattilaiset ovat apuna liikunta- ja toimintakyvyn harjoittamisessa ja tukemisessa. Kesä mahdollistaa loistavasti turvallisen ja tavoitteellisen liikkumisen ulkona, jolloin jalkalihakset vahvistuvat ja tasapaino kohenee. Tähän kun yhdistyvät kognitiiviset harjoitteet, kaikkien aistien hyödyntäminen ja sosiaalinen vuorovaikutus, pääsemme muistikuntoutuksen ytimeen.

Iloa ja eloa kuntoutuksen avulla:

Asiakaspalvelumme palvelee numerossa 09 3922 302, ja ajan voi varata myös netissä.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email