Fysioterapia mahdollistaa ja tukee toimintakykyä koko elämän ajan

Tänään vietetään kansainvälistä fysioterapiapäivää, jonka Elinikäistä liikkumista -teeman tavoitteena on korostaa fysioterapeuttien tärkeää roolia terveellisessä, itsenäisessä ja toimintakykyisessä ikääntymisessä. Eikä suotta! Useissa viimeaikaisissa tutkimuksiin liittyvissä artikkeleissa on todettu, että liikunnalla ja terveellisillä elämäntavoilla on vaikutusta niin sairaspoissaolojen vähenemiseen  kuin muistisairauksien ehkäisemiseenkin.

Tutkimuksissa on saatu näyttöä myös suuremman lihasvoiman yhteydestä vireämpään aivotoimintaan ikääntyvillä ja esimerkiksi Kelan vuosina 2011-2013 toteuttaman Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus -tutkimuksen tulokset osoittavat arkeen sidoksissa olevan kotikuntoutuksen tuottavan hyviä tuloksia. Sen mukaan kotona tapahtuva Alzheimerin tautia sairastavan ja hänen omaishoitajan tarpeisiin räätälöity liikunnallinen kuntoutus hidasti toiminnanvajeiden etenemistä ilman, että se lisäsi sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskulutusta.

Kuntoutuksen on todettu tuovan myös säästöjä yhteiskunnallemme.  Keväällä julkaistun Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut -tutkimushankkeen raportin mukaan ikäihmisten kuntoutuksella voitaisiin saavuttaa jopa puolen miljardin säästöt Suomessa, mikäli ikäihmisten kotiuttavaan kuntoutukseen panostettaisiin enemmän.

Näin ollen me Fysiogeriatriassa olemme tänäänkin ylpeitä sekä omista fysioterapeuteistamme että koko fysioterapia-alasta. Olemme saaneet liikuttaa ikäihmisiä jo yli 35 vuoden ajan ja näiden vuosien aikana olemme kulkeneet asiakkaittemme sekä omaishoitajien rinnalla elämän timmellyksessä.

Alla olevan asiakkaamme Reinon tarinan myötä haluammekin toivottaa kaikille hyvää kansainvälistä fysioterapiapäivää!

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email