Hallitustiedote 06/2018

Suomen Fysiogeriatria Oy:n hallituksessa ovat aloittaneet keväällä 2018 Satu Ahlman ja Veijo Käyhty.

Fysiogeriatria on suomalainen perheyritys, jonka unelmana on luoda jokaiselle suomalaiselle mahdollisuus ikääntyä arvokkaasti ja elinvoimaisesti. Valtakunnallisesti toimiva geriatrisen kuntoutuksen asiantuntijayritys työllistää 70 asiantuntijaa ja tarjoaa kuntoutuksen lisäksi koulutus- ja asiantuntijapalveluita sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

”Perheyrityksenä yrityksemme tulevaisuuden turvaaminen murroksessa edellyttää kasvua sekä uudenlaisia toimintamalleja. Näemme toimialallamme erinomaisia mahdollisuuksia hyödyntää osaamistamme ikäihmisten ja yhteiskunnan haasteiden eduksi ja siksi olemme todella innostuneita uusista hallituksen jäsenistämme”, sanoo toimitusjohtaja Katja Sohlberg

Satu Ahlman on aktiivinen toimija sote-alalla omaten vahvan visionäärisen ja tulevaisuusorientoituneen lähestymistavan asioihin. Ahlmanin tuoma osaaminen ja verkostot ovat merkittävä tuki tulevaisuuden ekosysteemin ymmärtämisessä ja rakentamisessa.

Hallituksen toinen uusi jäsen Veijo Käyhty on pitkän linjan viestinnän ja media-alan osaaja Sanoma Tekniikkajulkaisuista. Käyhdyn muutosjohtamisosaaminen sekä ymmärrys kokonaisen toimialan murroksesta digitaaliseen maailmaan tukee osaltaan yritystä muutoksessa. Myös laaja-alainen viestinnän näkemys on tärkeää yrityksen kehityksessä ja kasvussa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Katja Sohlberg, puh. 0505115050 tai katja.sohlberg@fysiogeriatria.fi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email