Hyvänlaatuinen asentohuimaus

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on syynä noin neljännekseen huimaustapauksista ja on siten hyvin yleinen vaiva. Sen esiintymishuippu on 50-70 ikävuoden välillä, mutta sitä esiintyy kaikenikäisillä. Vaiva on naisilla miehiä yleisempi ja osalla ihmisistä perinnöllinen.

Miten asentohuimaus ilmenee?

Hyvänlaatuinen asentohuimaus ilmenee lyhytkestoisena kiertohuimauksena ja/tai pahoinvointina lähes välittömästi pään asennonmuutoksen yhteydessä. Mahdollisia provosoivia asentoja ovat makuulle meno, kyljelle kääntyminen sekä pään kallistaminen alas tai ylös. Huimausoire kestää tyypillisesti muutamasta sekunnista minuuttiin saakka, kun taas pahoinvointi on usein pidempikestoista. Oireet ovat usein voimakkaimmillaan aamuisin. Liitännäisoireina voi usein olla mm. niskajännitystä ja matkapahoinvointia. Hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen ei aina liity huimausoireita ja silloin puhutaan kaarikäytävä-ärsytyksestä. Tätä esiintyy mm. ikäihmisillä liikkumisen epävarmuutena.

Mistä asentohuimaus johtuu?

Kyse on kehon asentoa ja tasapainoa aistivan sisäkorvan tasapainoelimen ohimenevästä häiriöstä. Sisäkorvan kaarikäytäväjärjestelmä aistii pään asentoa ja liikettä. Kummassakin korvassa on kolme kaarikäytävää; etummainen, takimmainen ja horisontaalinen, jotka aistivat erisuuntaisia pään liikkeitä. Hyvänlaatuisessa asentohuimauksessa tasapainoelimessä liikkuvat kalkkikivijyväset ovat kulkeutuneet kaarikäytäviin, jonne ne eivät normaalisti kuulu ja tämä aiheuttaa virheaistimuksen, pään asennosta kertovan viestin vääristymisen.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus johtuu tasapainoa aistivan sisäkorvan tasapainoelimen ohimenevästä häiriöstä

Miten asentohuimausta hoidetaan?

Hyvänlaatuinen asentohuimaus voidaan tunnistaa oirekuvan ja kliinisen tutkimuksen perusteella esimerkiksi asiaan perehtyneen fysioterapeutin toimesta. Tutkittaessa käytetään huimausoireita provosoivia testejä, joiden avulla selvitetään kumman korvan ja minkä kaarikäytävän oireesta on kysymys. Huimauskohtaukset häviävät 90 %:lla itsestään kolmen kuukauden kuluessa, mutta asentohoidolla oireiston häviämistä voidaan merkittävästi nopeuttaa. Usein oireet helpottuvat jo ensimmäisten asentohoitojen jälkeen.

Asentohoidolla kalkkikivijyväset pyritään valuttamaan pois kaarikäytävistä. Fysioterapeuttimme ohjaa ja tarvittaessa avustaa asiakasta asentohoidon toteuttamisessa sekä antaa ohjeet itsenäiseen kotihoitoon. Asentohoitoja on syytä jatkaa kotona 1-2 kertaa päivässä, kunnes oireet poistuvat. Tarvittaessa asentohoitoa ja ohjausta voidaan jatkaa fysioterapeutin kanssa. Oireiden mahdollisesti uusiutuessa voi uusia asentohoidon saatujen ohjeiden mukaan.

Hyvä huomata

Silmissä pimeneminen äkillisesti makuulta istumaan tai istumasta seisomaan noustessa ei yleensä ole asentohuimausta vaan ortostaattista huimausta. Tämä johtuu ohimenevästä matalasta verenpaineesta, kun verenpaineen säätelyjärjestelmä ei ehdi reagoida nopeaan asennonvaihdokseen. Tätä esiintyy murrosiän nopean kasvun vaiheessa sekä elimistön vanhetessa ja verenkiertoelinten reaktioiden hidastuessa. Tällainen huimaus menee myös nopeasti ohi asennon vakiinnuttua. Myös lääkkeillä, esimerkiksi verenpainelääkkeillä on vaikutusta ortostaattiseen huimaukseen.

Jos huimaus on uusi oire tai se on pitkäkestoista, on syytä hakeutua lääkärin vastaanotolle syyn selvittämiseksi.

Kirjoittajat:

Heini Yanaa

Fysioterapeutti

Osmo Pienimaa

Fysioterapeutti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email