Ravitsemus — osa toimintakyvyn ylläpitoa ja kuntoutumista

Ikääntyvien ravinto ja ravinnonsaanti kotikuntoutuksen yhteydessä on ollut pinnalla viime aikoina paljon  ja siihen pyritäänkin nykyisin kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Tutkittaessa ikääntyvien ravinnonsaantia, on saatu paljon huolestuttavia tuloksia vakavistakin aliravitsemustiloista ja esimerkiksi hyvin alhaisesta proteiinin sekä kasvisten saannista. Ikääntyminen vaikuttaa mm. ruokahalun ja janontunteen heikentymiseen, kehonkoostumukseen ja lihasvoimaan. Ruokahaluttomuuteen vaikuttavat muun muassa sairaudet, lääkkeet, maku- ja hajuaistin heikkeneminen ja hampaiden ja ruuansulatuskanavan heikentynyt kunto. Ikääntyneen ravitsemukseen vaikuttavat lisäksi liikunta sekä aiemmin opitut tavat ja tottumukset.

Ravinnolla on todettu olevan huomattava vaikutus ikääntyvien terveyteen ja toimintakykyyn. Hyvä ravitsemustila ehkäisee sairauksia ja infektioita, nopeuttaa mahdollisista sairauksista toipumista, parantaa ruoansulatusta saattaa pitkittää kotona asumisen mahdollisuuksia sekä sen on todettu parantavan elämänlaatua ja vireystilaa.

Miten voi itse huolehtia riittävästä energian- ja ravintoaineiden saannista?

Kukin on käytännössä kykenevä omatoimisesti huolehtimaan riittävästä energian- ja ravintoaineiden saannista, mutta iän karttueassa ruokatottumuksia voidaan myös hoitaa kotikuntoutuksen yhteydessä. Säännöllinen ateriarytmi helpottaa riittävää energiansaantia. Suosituksissa puhutaan usein 5-6 ateriasta vuorokaudessa, joka voi tarkoitta esimerkiksi seuraavaa:

Etenkin laadukkaiden proteiinien riittävällä saannilla on ikääntyvän ravitsemuksessa erittäin suuri merkitys ja proteiinien riittävään saantiin tuleekin kiinnittää huomiota ruokavaliossa. Ikääntyneellä niukka proteiinin saanti lisää sarkopeniaa eli lihaskatoa, joka on yhteydessä heikentävästi aivoterveyttä edistävään liikuntakykyyn sekä kehon hallintaan ja näin lisää kaatumisen riskiä.

Eri proteiinin lähteitä suositellaan nautittavaksi päivän mittaan. Alla on koottu listaa eri ravintoaineiden lähteistä:

Mukaille Schwab 2019, Terveyskylä.fi 2019; Ilander 2006.

Ikääntyneiden ihmisten energiantarve vaihtelee aktiivisuuden mukaan, kuten nuoremmallakin väestöllä. Riittävä laadukkaiden ravintoaineiden saanti ravinnosta on ikääntyvän ravitsemuksessa aivan yhtä tärkeää, kuin nuoremmillakin. Suosittelen vierailemaan Gery Ry:n sivustolla, jossa lisää esimerkkejä ja tietoa ikääntyneen ravitsemuksesta.

-Virpi Alho, fysioterapeutti

Tutustu tästä tarkemmin kotikuntoutukseen palvelukokonaisuutena

Lähteet:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email