Ikääntyvän fyysinen harjoittelu kotiympäristössä

Mitä harjoitusvälineitä kotona tarvitaan?

Usein ajatellaan, että kuntoilua varten tarvitaan erilaisia välineitä tai kuntosalilaitteita, jotta harjoittelusta tulee tehokasta. Ikääntyvä pystyy kuitenkin tekemään harjoitteita kotona myös ilman välinehankintoja, sillä jo oma toimintaympäristö voi tarjota sopivia haasteita. Esimerkiksi rappuja löytyy monelta kotoa jo valmiiksi (KUVA 1). Rappusnousut kehittävät voimaa ja tasapainoa, ja erilaisilla askelluksilla haastetta on helppo lisätä. Kaidetuki luo turvaa ja tarvittaessa helpottaa rapulle askellusta hieman. Rappujen kiipeäminen on myös usein tärkeä taito omassa arjessa selviytymisen kannalta.

Fyysistä harjoittelua voi toteuttaa vaikka kotoa löytyvissä portaissa
Kuva 1: Rappusissa liikkuminen on loistava tapa kehittää sekä lihaskuntoa että tasapainoa

Yksinkertaisena harjoitusvälineenä voi käyttää myös esimerkiksi tavallista ruokapöydän tuolia. Tuolista ylösnousu on loistava toiminnallinen alaraajojen lihaskuntoharjoitus ja liikettä on helppo mukauttaa raskaammaksi tai kevyemmäksi oman kunnon mukaan. Tarvittaessa fysioterapeuteiltamme voi kysyä vinkkejä liikkeen variaatioita varten!

Ylösnousujen jälkeen voi samalla harjoituskerralla toteuttaa seisten tuolin tuella erilaisia liike- ja tasapainoharjoituksia. Esimerkiksi päkiöille nouseminen on loistava tapa kehittää pohkeiden lihasvoimaa ja samalla liike myös haastaa tasapainoa. Tutustu yksinkertaisiin tuoliharjoituksiin joilla pidä huolta toimintakyvystäsi.

Arkikuntoutus

Kotiympäristössä jokainen voi haastaa itseään omalla tasollaan. Toiselle harjoitus voi olla se, kun nostaa tavaroita ylähyllylle ja toiselle se, kun harjaa hampaat yhdellä jalalla seisten. Arkikuntoutukseksi kutsuttu harjoittelu perustuu merkityksellisten arjen toimintojen määrittelyyn, it­senäisen suoriutumisen tukemiseen, terveyttä edistävien taitojen kehittymiseen sekä osallisuuteen. (Niskanen ym. 2021). Tällöin henkilö siis harjoittelee niitä arjen toimia, jotka hänelle ovat mielekkäitä ja tärkeitä.

Kotona harjoitteluun motivoituminen voi kuitenkin olla haaste ja tässäkin Fysiogeriatrian fysioterapeutit voivat auttaa esimerkiksi etäkuntoutuksen tai kotikuntoutuksen turvin. Yhdessä voidaan etsiä sellaisia harjoituksia, joita arjessa on mielekästä toteuttaa turvallisesti, ja jotka tukevat juuri sinun arjessa selviytymistäsi. Joissain tapauksissa myös ne välinehankinnat voivat lisätä omaa motivaatiota ja tuoda harjoitteluun kaivattua vaihtelua. Harjoitteluvälineiden hankinnassakin olemme mielellämme apuna.

-Fysioterapeutti Salla Isomäki

Lue lisää: Kotikuntoutus ja toimintakyky

LÄHTEET

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email