Miten kannustaa ja tukea ikääntyvää omaista liikkumaan?

Usein omaiset kysyvät meiltä, miten he voisivat kannustaa ja tukea omaistaan liikkumaan ja näin pitämään huolta liikunta- ja toimintakyvystään. Suoraa vastausta emme pysty antamaan, sillä jokaisen meidän omaisemme taustalla on yksilö, mutta muutamia vinkkejä voimme kuitenkin jakaa miten päästä alkuun liikkumisen lisäämisen osalta.

Keskustele ja kuuntele

Ikääntyvän liikkumiseen kannustamisessa ja tukemisessa on aluksi tärkeää siirtyä tekijän roolista kuuntelijan rooliin. Pyri keskustelemaan kuuntelevasti sekä omaisesi autonomiaa ja pystyvyyden tunnetta tukien. Kuuntele, mitä sanottavaa ja toiveita sekä mahdollisia huolia hänellä itsellään on liikkumisen osalta. Hyödynnä avoimia kysymyksiä keskustelussanne.

Hyviä kysymyksiä keskustelun edistämiseksi voivat olla esimerkiksi:

 • Mitä liikkuminen mahdollistaa sinulle?
 • Mitä liikunta on sinulle?
 • Onko liikkumisessa jotain mikä huolettaa sinua?
 • Mitä voisimme näille asioille tehdä?
 • Miten voisin olla tukena?
 • Heräsikö sinulla jotain ajatuksia keskustelustamme?

Turvallisuuden tunteen lisääminen

Jos liikkumisen osalta omaisellasi nousee esiin huolia, esimerkiksi turvattomuuden tunnetta tai kaatumispelkoa, on hyvä tietää, että turvallisuuden tunnetta voi lisätä erilaisilla tuotteilla kuten hyvillä jalkineilla, lonkkahousuilla, erilaisilla apuvälineillä sekä ammattilaisen tuella ja ohjauksella. Turvallisen liikkumisen apuvälineitä sekä liikunta- ja toimintakykyä tukevia ammattilaisia löydät kattavasti tuote- ja palveluvalikoimastamme.

Miten tukea erilaisissa tilanteissa

Tässä lisää vinkkejä ja ideoita omaisesi liikkumisen tukemiseen huomioiden hänen asumismuotonsa ja mahdolliset liikkumisen apuvälineet:

Aktiivinen kotona asuva henkilö

 • Jos omaisesi tuo ilmi kiinnostuksensa ryhmämuotoiseen harjoitteluun, tiedustele, sopisiko hänelle, että haet tietoa lähialueilla toimivista hänen ikäryhmälleen suunnatuista liikuntaryhmistä? Meidän toimipisteissämme pyörii pienryhmiä, joista voit tiedustella lisää palvelunumerostamme p. 09 3922 302
 • Jos omaisesi kertoo olevansa kiinnostunut omatoimisesta kuntosaliharjoittelusta, tiedustele, sopisiko hänelle, että haet tietoa lähialueilla toimivista kuntosaleista, joissa olisi mahdollista saada yksilöllistä ohjausta huomioiden ikääntymisen vaikutukset kehossa. Kaikki toimipisteemme löydät täältä.
 • Ulkoilkaa yhdessä hyödyntäen erilaisia maastoja sekä ulkokuntosaleja.
 • Osa kaupungeista ja kunnista tarjoaa erityisiä liikuntapalveluita pitkäaikaissairaille (esimerkiksi erityisuimakortteja, joilla pääsee rajattomasti uimahalliin). Kaikki pitkäaikaissairaudet eivät välttämättä oikeuta palveluihin, näiden kriteerit on hyvä tarkistaa kaupunki- ja kuntakohtaisesti!

Liikkumisen apuvälinettä käyttävä kotona asuva henkilö

 • Jos omaisesi tuo ilmi kiinnostuksensa ryhmämuotoiseen harjoitteluun, tiedustele, sopisiko hänelle, että haet tietoa lähialueilla toimivista hänen ikäryhmälleen suunnatuista liikuntaryhmistä? Meidän toimipisteissämme pyörii pienryhmiä, joista voit tiedustella lisää palvelunumerostamme p. 09 3922 302
 • Jos omaisesi kertoo olevansa kuntosaliharjoittelusta, tiedustele, sopisiko hänelle, että haet tietoa lähialueilla toimivista fysioterapiavastaanotoista kuntosalipalvelulla, joissa olisi mahdollista saada yksilöllistä ohjausta huomioiden ikääntymisen vaikutukset kehossa. Kaikki toimipisteemme löydät täältä.
 • Osa kaupungeista ja kunnista tarjoaa erityisiä liikuntapalveluita pitkäaikaissairaille (esimerkiksi erityisuimakortteja, joilla pääsee rajattomasti uimahalliin). Kaikki pitkäaikaissairaudet eivät välttämättä oikeuta palveluihin, näiden kriteerit on hyvä tarkistaa kaupunki- ja kuntakohtaisesti!
 • Ulkoilkaa yhdessä!
  • Ulkoilu sopii kaikille
  • Virkistää mieltä ja kehoa
  • Istuen voi tehdä polven nostoja ja ojennuksia sekä nilkan pumppauksia, ja myös seisomaannousuja penkiltä, jos omaisesi ei tarvitse merkittävää tukea tässä. Omaisesi voi ottaa tukea penkistä tai rollaattorista tai nousta ilman tukea.
  • Kävellen liikkuessa hyödyntäkää erilaisia maaston muotoja – ylä- ja alamäkiä sekä metsäpolkuja. Näin harjoitatte kestävyyttä, lihasvoimaa ja tasapainoa.

Hoivakodissa asuva

 • Jos hoivakodissa on osastolla polkulaite, hyödyntäkää tätä vierailun ohessa esimerkiksi 10 minuutin ajan!
  • Polkuharjoittelu sopii valtaosalle riippumatta siitä, onko käytössä apuvälinettä kuten rollaattoria tai pyörätuolia, tai liikkuuko omaisesi ilman apuvälineitä hoivakodissa.
  • Polkuharjoittelu tehostaa hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa sekä vähintäänkin ylläpitää lihasvoimaa ja nivelliikkuvuutta.
  • Ohjausta ja neuvontaa voi kysyä esimerkiksi talossa olevalta fysioterapeutilta tai hoitohenkilökunnalta.
 • Ulkoilkaa yhdessä vierailun aikana!
  • Ulkoilu sopii kaikille
  • Virkistää mieltä ja kehoa
  • Istuen voi tehdä polven nostoja ja ojennuksia sekä nilkan pumppauksia, ja myös seisomaannousuja penkiltä, jos omaisesi ei tarvitse merkittävää tukea tässä. Omaisesi voi ottaa tukea penkistä tai rollaattorista tai nousta ilman tukea.
  • Kävellen liikkuessa, hyödyntäkää erilaisia maaston muotoja – ylä- ja alamäkiä sekä metsäpolkuja. Näin harjoitatte kestävyyttä, lihasvoimaa ja tasapainoa.

Turvaudu tarvittaessa ulkopuoliseen apuun

On hyvä myös tiedostaa, että toisinaan me omaiset olemme liian läheisiä henkilöitä antamaan neuvoa ja ohjeistusta elämämme tärkeälle henkilölle, jonka vuoksi konflikteja saattaa syntyä vastareaktion myötä. Tästä ei pidä potea epäonnistumista eikä sen kuulu haastaa teidän välistä suhdetta. Joskus on parempi, että ammattilainen tulee tukemaan liikkumista, jonka myötä omaisesi on helpompi suhtautua ammattilaisen antamiin ideoihin, ajatuksiin sekä harjoituksiin ja saada positiivisia muutoksia elämäänsä. Voit tutustua palveluihimme täältä.

Lopuksi:

 • Liike on lääkettä – liikunnalla ja liikkumisen lisäämisellä on merkittäviä terveyshyötyjä.
 • Pyri säilyttämään omaisellasi mahdollisuus vaikuttamiseen.
 • Älkää asettako liian suuria tavoitteita – pienet tavoitteet on helppo ylittää ja näin saada onnistumisen ja pystyvyyden kokemuksia omaisellesi.
 • Pienikin liike on hyväksi, kulkekaa muutama kerros portaita tai viekää yhdessä roskapussi, jos mahdollista.
 • Tue ja kannusta kuunnellen omaistasi hänen näköiseensä liikkumiseen!
 • Liikkuminen tuo merkityksellisyyttä elämään.
 • Muista, että tukea ja kannustusta on aina mahdollista saada myös ammattilaisilta, jos kaipaatte sitä tai omaisesi terveydentilassa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat liikunta- ja toimintakykyyn.

Iloa ja yhteisiä hetkiä liikkumisen parissa toivottaen

Mari Pietilä

Fysioterapeutti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email