Intervallikuntoutus

Intervallikuntoutus on hoivakodin arjessa tapahtuvaa lyhytkestoista kuntoutusta (Salin, 2008). Kerrallaan kuntoutus- ja hoivajakso kestää parista päivästä noin kolmeen kuukauteen, yleensä 1 – 2 viikkoa kerrallaan. Sitä toteutetaan yhteistyössä eri ammattiryhmien, kuntoutujien ja kuntoutujien omaisten kanssa (Telaranta 2014). Tässä tapauksessa puhutaan ikääntyneille suunnatusta intervallikuntoutuksesta, jossa päätavoite on liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpito (Telaranta 2014). Kuntoutuja voi tulla intervallikuntoutukseen esimerkiksi omaishoitajan vapaan ajaksi, odottamaan pitkäaikaishoivapaikkaa tai kuntoutumaan sairaalajakson jälkeen ennen lopullista kotiutumista omaan kotiin.  

Intervallikuntoutuksen tarkoitus

Parhaimmillaan intervallikuntoutus on toimintakykyä parantavaa. Sillä voidaan ehkäistä kaatumisia sekä tukea omaishoitajan jaksamista ja kuntoutujan kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kuntoutusta toteutetaan fysioterapeuttisin menetelmin yksilö- ja ryhmämuotoisesti. Itse fysioterapian lisäksi kuntoutusta toteutetaan arjen toimissa hoitajien kanssa päivittäin. Fysiogeriatrian toteuttamaan ryhmämuotoiseen fysioterapiaan kuuluvat mm. tuolijumppa- ja kuntosaliryhmät, kävelylenkit ulkona sekä muut erilaiset pienryhmät asiakaskunnan mukaan. Yksilöllisesti toteutetaan lisäksi tarpeiden mukaan apuvälinetarpeen arviointia sekä erilaisia pienimuotoisia täsmäharjoituksia kuten kävely- ja seisomaannousuharjoittelua. Laajempiin toimintakyvyn haasteisiin on kuntoutujalla mahdollisuus lisäfysioterapiaan. 

Ryhmäkuntoutus fysioterapeutin johdolla
Ryhmätoimintaa Mainiokoti Kristiinassa

Kaikki intervallikuntoutukseen tulevat kuntoutujat pyritään testaamaan fysioterapeutin toimesta fyysisen toimintakyvyn osalta ensimmäisellä kuntoutusjaksolla ja sen jälkeen noin puolen vuoden välein. Testeissä kiinnitettään huomiota päivittäisissä toimissa tarvittaviin osa-alueisiin eli puristusvoimaan, kävelynopeuteen ja istumasta seisomaannousukykyyn sekä pyritään huomaamaan toimintakyvyn lasku ajoissa. Fyysisen suorituskyvyn lisäksi testauksissa kiinnitetään huomiota erityisesti kaatumisten ehkäisyyn. Tarpeen mukaan fysioterapeutti suosittelee asiakkaalle säännöllistä fysioterapiaa tai esimerkiksi apuvälinettä, kenkiä tai lonkkahousuja. Kaatumisen ehkäisyyn liittyvien tuotteiden lisäksi kuntoutujan on mahdollisuus hankkia itselleen esimerkiksi lääkinnälliset hoitosukat eli tutummin tukisukat. 

Lyhyesti

Intervallikuntoutus 

  • Lyhytkestoista
  • Tavoitteena kokonaisvaltainen liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpito 
  • Monipuolista
  • Yksilö- ja ryhmämuotoista
  • Yhteistyössä omaisten kanssa
  • Kaatumisten ehkäisy isossa roolissa

Fysiogeriatria toteuttaa intervallikuntoutusta Espoon Leppävaarassa, Mainiokoti Kristiinassa. Espoolaiset voivat kysyä lisää intervallikuntoutuksesta ja -hoidosta sekä muista senioreille suunnatuista palveluista Seniorineuvonta Nestorista p. 09 816 33 333 tai sähköpostilla nestori@espoo.fi (Espoon kaupunki, 2021). 

Fysioterapiaan liittyvissä asioissa me Fysiogeriatrialla palvelemme teitä numerossa 09 392 2302.

-fysioterapeutti Sari Olkkola

LÄHTEET:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email