Kodin turvallisuus ja kaatumisen ehkäisy

Milloin olet viimeksi kaatunut? Muistatko missä tilanteessa kaatuminen tapahtui?

Tutkimuksien mukaan keskimäärin joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu kerran vuodessa. On todettu, että suurin osa tapaturmista sattuu kotona. Pääasiassa kaatumisia tapahtuu päiväsaikaan ja päivittäisiä toimia tehdessä. Joka neljäs kaatuminen tapahtuu tasaisella alustalla, 6% suihkussa tai WC:ssä ja 6% portaissa. Kaatumisten taustasyiksi mainittiin muun muassa huono valaistus, liukas tai epätasainen kävelypinta, kompastuminen mattoon tai kynnykseen tai epäsopivat jalkineet tai apuväline.

Kodin turvallisuudella voi vähentää kaatumisen riskiä

Käveletkö kotona paljain jaloin, sukilla vai sisäjalkineita käyttäen? Sisällä olisi hyvä käyttää sisäkenkiä, jotka ovat tukevat jalassa ja joissa on liukumaton pohja. Lisäksi hyvistä sisäkengistä tulisi löytyä kunnollinen kiinnitys ja tukeva kantakappi. Pohjien tulisi olla tarpeeksi paksut (0,5-1cm) mutta kuitenkin joustavat, jotta ne vaimentavat kävellessä tulevia iskuja ilman, että kävelyn luonnollinen malli kärsii.

Kotona tulisi olla riittävä valaistus kaikkina vuorokaudenaikoina, myös öisin. Tarpeeksi kirkkaan valaistuksen merkitys korostuu erityisesti jos näkö on heikentynyt. Kulkuväylät on hyvä pitää vapaana tavaroista, jotta liikkuminen on turvallista myös apuvälineen kanssa. Mattojen tulisi olla sellaiset etteivät ne rypisty tai niiden reunoihin ei kompastu. Maton alle kannattaa livauttaa liukueste. Erilaiset kaiteet ja tukikahvat ovat helppo tapa lisätä esimerkiksi kylpyhuoneen tai portaiden turvallisuutta.

Kaatumisen pelko on yleistä etenkin aiemmin kaatuneilla, iäkkäillä henkilöillä. Jos kaatumisen pelko johtaa järkevään huolellisuuteen ja varovaisuuteen, voidaan sitä pitää positiivisena asiana. Usein pelko kuitenkin rajoittaa liiaksi liikkumista ja sosiaalisia suhteita. Liiallisen pelon sijaan tulisi pyrkiä aktiivisesti pienentämään omaa kaatumisriskiään.

Vaikka asuinympäristön arviointi ja muutostyöt ovat tärkeitä, on todettu että ainoana kaatumisten ehkäisytoimenpiteenä ne eivät vähennä kaatumisia iäkkäillä ihmisillä. Ulkoisten tekijöiden lisäksi tulisi pyrkiä vaikuttamaan myös sisäisiin tekijöihin, kuten fyysiseen kuntoon ja vireystilaan. Ikääntyminen tuo mukanaan muutoksia esimerkiksi liikkuvuuteen, lihasvoimaan, tasapainoon, kävelyyn ja ryhtiin, mitkä osaltaan lisäävät kaatumisen riskiä. Näitä asioita on kuitenkin mahdollista kehittää!

Syö monipuolisesti, lepää riittävästi, tee kotona järkeviä valintoja ja liiku monipuolisesti. Hyvä yleiskunto, tasapaino ja lihasvoima auttavat pystyssä pysymisessä. Me fysioterapeutit autamme mielellämme, mikäli kaipaat apua liikkumis- ja toimintakykysi tukemiseen. Fysioterapialla voidaan vaikuttaa merkittävästi kaatumisriskin pienentämiseen ja sitä kautta elämänlaadun parantumiseen.

-Ellimari Karppinen, fysioterapeutti

Lähteet: 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email