Kohtaamisia muistisairaan kotikuntoutuksessa: Satu, kuntoutujan tytär

Sadun äiti (82 v) sai vuonna 2012 lomamatkalta palattuaan aivoinfarktin, jonka seurauksena hänen muistinsa huonontui. Kesällä 2015 hän sai diagnoosin muistisairaudesta, joka eteni voimakkaasti ja vei muuten hyväkuntoisen äidin itsenäisen aktiivisuuden. Ulkomaailma tuntui hänestä kaoottiselta, ja sen myötä myös hänen itseluottamuksensa huononi. Ennen paljon harrastanut äiti oli passivoitunut oleskelemaan vain kotona.

Syksyllä 2016 muistihoitajan seurantakäynnillä Sadulle ja omaishoitajana toimivalle isälle suositeltiin Fysiogeriatrian tarjoamaa kuntoutusta muiden vinkkien ohella. Tämän seurauksena Satu otti yhteyttä palvelupäällikkö Katja Vertaiseen ja he päättivät aloittaa äidin kotikuntoutuksen kahdella fysioterapeutilla, jotta hänellä kävisi tuttu fysioterapeutti myös varsinaisen fysioterapeutin ollessa lomalla tai sairaana.

Ennen kuntoutuksen alkua Satu kertoi fysioterapeuteille äitinsä elämästä ja kiinnostuksen kohteista, joita hyödynnetään hänen kuntoutuksessaan. Myös muistineuvoja oli tukena kuntoutuksen aloituksessa. Äidin kuntoutus aloitettiin lokakuussa 2016 ja fysioterapeutit Sanna ja Jenni kuntouttavat häntä kaksi-kolme kertaa viikossa sekä kotona että Matinkylän toimipisteessä. Aluksi Satu oli itse mukana kaikissa kuntoutustapaamisissa tukeakseen äitiään, mutta nyt kuntoutuksen vakiinnuttua hän osallistuu niihin vain kerran viikossa.

Kuntoutuksen ensisijaisena tavoitteena on ollut kohottaa Sadun äidin itseluottamusta tuomalla hänelle onnistumisen kokemuksia. Fyysisen harjoittelun lisäksi kuntoutus on sisältänyt muistikuntoutusta ja yhteistä ulkoilua erilaisissa ympäristöissä. Valitut harjoitteet ovat sellaisia, joita Sadun äiti ei ole ennen tehnyt, jotta hän saa uusia elämyksiä ja onnistumisen tunteita. Näin muutaman kuukauden jälkeen kuntoutuksen tulokset ovat olleet erittäin positiivisia:

”Äitini on tehnyt harjoituksia joka kerta hyvin ja innostuneesti. On kiva nähdä hänet niin onnellisena ja innostuneena. Esimerkiksi ulkokuntosalilla urheilu sai äitini kokemaan olevansa ”kuin kuka tahansa muukin” ja hän saa tekemisestään palautetta ja rohkaisua. ” Satu kertoo.

Satu kokee kuntoutuksen merkityksellisenä myös itselleen ja näkee sillä olevan kolme keskeistä hyötyä

1) Mahdollisuus viettää laatuaikaa yhdessä

Satu kokee, että viikoittaiset yhteiset hetket kuntoutuksen parissa antavat mahdollisuuden tehdä ja kokea uusia asioita yhdessä äidin kanssa vielä hänen viimeisinä elinvuosinaan.

”Yhteiset hetket auttavat nauttimaan nykyhetkestä ja pakottavat olemaan läsnä” Satu kertoo.

Muuten kiireinen arki saattaisi viedä mennessään, eikä yhteistä tekemistä tulisi järjestettyä.

2) Fysioterapeutin vinkit ja tuki omaan toimintaan

Muistisairaudet tuovat uusia ja haastavia tilanteita myös omaisten elämään, kun muistisairas lähiomainen käyttäytyykin eri tavalla kuin ennen sairastumistaan. Tämän vuoksi Satu kokee saaneensa paljon tukea muistisairaisiin erikoistuneilta ja kokeneilta Fysiogeriatrian fysioterapeuteilta, joilta hän on voinut kysyä käytännön vinkkejä erilaisissa tilanteissa toimimiseen.

3) Mielenrauhaa päivittäiseen arkeen

Muistisairaan äidin hoitaminen on vaatinut paljon energiaa ja aikaa myös Sadulta, joten kuntoutuksen aloittaminen on tuonut uudenlaista mielenrauhaa arkeen.  Nyt hän pystyy keskittymään paremmin omaan elämäänsä tietäen, että fysioterapeutti käy säännöllisesti kaksi kertaa viikossa vanhempien luona ja tuo samalla kuntoutuksen kautta elämänlaatua äidin elämään.

Kaiken kaikkiaan Satu kokee, että kotikuntoutus on ollut helpotus niin hänelle itselleen kuin isällekin:

”Kuntoutuksen loppuminen olisi meille katastrofi” hän toteaa.

 

Omalla tarinallaan Satu haluaa auttaa muitakin muistisairaiden omaisia näkemään, minkälaisia mahdollisuuksia kuntoutus tarjoaa arjen helpottamiseksi. Sadun tarinan lisäsi olemme aiemmin julkaisseet Paulan ja Karin kertomukset omasta kuntoutuksestaan.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email