Lääkäripäivät 2017: Kuntouttavan kotihoidon kolme hyötyä tulevaisuuden lääkäreille

Lääkäripäivien (11.-13.1.) tämän vuoden teema on Lääkärinä tulevaisuuteen, jonka yhtenä alateemana on Yhteistyöllä hoitopolku kuntoon. Yksi esimerkki tästä yhteistyöstä on moniammatillisesti toteutettava kuntouttava kotihoito, jolla voidaan saada vaikuttavia tuloksia tehokkaasti ja turvallisesti. Mutta millä tavoin myös virtuaalisesti toteutettu kuntouttava kotihoito voi tukea lääkärien työtä nyt ja tulevaisuudessa? Listasimme kolme hyötyä:

 

  1. Kuntoutusintervention vaikuttavuutta voidaan seurata reaaliaikaisesti ja luotettavasti

Hyvinvointitietoa ja hälytyksiä välittävien teknologiaratkaisujen avulla asiakkaan hyvinvointia voidaan seurata reaaliaikaisesti ja luotettavasti sekä siten arvioida kuntoutusintervention vaikuttavuutta asiakkaan terveyteen. Hyvinvointitieto auttaa lääkäreitä ja fysioterapeutteja kohdentamaan kuntoutuksen ja kotihoidon palveluita asiakkaalle oikea-aikaisesti ja myös virtuaalisesti. Näin voidaan parantaa kotihoidon vaikuttavuutta. Kotona toteutettu kuntoutus on tutkitusti vaikuttavaa, sillä esimerkiksi kotona tapahtuva, fysioterapeutin ohjaama tunnin mittainen liikuntaharjoitus kahdesti viikossa hidastaa Alzheimerin taudin etenemistä.

 

  1. Virtuaalisilla palveluilla hyötyjä ajankäyttöön ja kustannuksiin

Virtuaalisesti tuotetuilla palveluilla ei pystytä kokonaan korvaamaan henkilökohtaista palvelua, mutta niiden avulla voidaan säästää niin lääkärin kuin fysioterapeuttien, hoitajien ja asiakkaiden aikaa. Kun palveluja, kuten kotihoidon käyntejä tai lääkärin ja fysioterapeutin vastaanottoja, voidaan ottaa vastaan etänä, säästyy hoitajien aikaa kenttätyöhön ja asiakkaat saavat avun pitkienkin matkojen päähän.

Hyvä esimerkki löytyy Lahdesta, jossa kotihoidon maksuja on saatu laskettua henkilökohtaisten käyntien korvaannuttua osittain virtuaalipalveluilla. Kun 60 kotihoidon asiakkaalla korvataan yksi päivittäisistä käynneistä virtuaalihoidolla, jää hoitajilla 15 tuntia päivässä lisää aikaa kenttätyöhön. Vuositasolla tämä tarkoittaa kahden työntekijän työpanoksen lisääntymistä kenttätyössä. Samalla kotona-asuvien toimintakykyä on pystytty kotikuntoutuksella ylläpitämään lisäämättä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia.

 

  1. Asiakkaalle luodaan miellyttävä ja katkeamaton hoitopolku

Koordinoidulla, moniammatillisella kuntouttavalla kotihoidolla asiakasta pystytään myös palvelemaan yhtenäisesti, kun lääkärit, fysioterapeutit, hoitajat ja omaiset saavat saman luotettavan tiedon välittömästi. Tämä lisää myös palveluntuottajien houkuttelevuutta ja vertailtavuutta asiakkaiden valinnanvapauden lisääntyessä Sote-uudistuksen myötä. Esimerkiksi Lahdessa etähoivapalveluista saatu palaute on ollut erittäin positiivista, sillä laitteet ovat helppokäyttöisiä ja järjestelmän kautta monet yksinäiset asiakkaat ovat saaneet sisältöä arkeensa.

 

Kaiken kaikkiaan moniammatillisesti toteutetulla kuntouttavalla kotihoidolla pystytään lisäämään hoidon vaikuttavuutta kustannuksia lisäämättä ja asiakkaiden hyvinvoinnista tinkimättä. Näin ollen sillä on olennainen rooli myös tulevaisuuden lääkäreiden työssä.

 

Fysiogeriatria, Vivago & VideoVisit osallistuvat Lääkäripäiville 11.–13.1.2017 yhteisellä messuosastolla 3k68. Osastolla esitellään yhteinen ratkaisumme kuntouttavan kotihoidon tueksi. Tervetuloa tutustumaan palveluihimme ja tapaamaan meitä!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email