Kuntoutus kannattaa aina! -vastine julkaistu Kirkkonummen Sanomissa 2.6.2016

KUNTOUTUS KANNATTAA AINA!

Kiitokset Liisi Wesanterälle tärkeän asian eli ikääntyneiden ja erityisesti muistisairaiden kuntoutuksen ja fysioterapian esille nostamisesta. Kirkkonummelaisena haluan tuoda päättäjille tiedoksi kuntoutuksen ilosanomaa! Elämme yhteiskunnallisesti merkittäviä muutoksen aikoja, jolloin mietitään Sote -uudistusta ja tulevia ratkaisuja. Ikääntyneiden kuntoutuspalvelut ovat tässä keskiössä. Suomessa on 193 000 muistisairasta, joista noin 90 000 on keskivaikeasti tai vaikeasti muistisairaita. Kuntoutuksen tulisi näkyä kaikilla muistisairaan hoidon tasoilla, niin kotona kuin ympärivuorokautisessa asumisessa.

Wesanterän kuvaama vuode on todellakin vaarallinen paikka ikääntyneelle ja erityisesti muistisairaalle. Maatessa lihasvoima ja tasapaino heikkenevät sekä liikemallit unohtuvat. Jalattomuus ei kuulu muistisairauteen. Liikkumisella on todettu olevan myös suora yhteys kognitioon. Tarvitsemme liikuntaa elämän joka vaiheessa!

Fysiogeriatrisen osaamisen on todettu tukevan hyvää hoitoa ja hoitajien kuntouttavaa työskentelyä. THL:n tutkimuksen mukaan parhaiten pärjäsivät ne yksiköt, jossa kävi fysioterapeutti. Kuntoutuksella päästään kevyempään hoivaan ja tuetaan hoitohenkilökunnan jaksamista. Se on tehokasta ja taloudellista. Ja mikä kaikkein tärkeintä, kuntoutus vaikuttaa merkittävästi muistisairaan toimintakykyyn ja elämänlaatuun!

 

Kirkkonummella 27.5.2016

Pauliina Unkeri

Geriatrisen ja neurologisen fysioterapian erityisosaaja

Fysiogeriatria

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email