Kuntoutuskumppanimme: Toiminnanjohtaja Tom Kankkonen, Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry

Puistokartanon asukas ja talon kuntosalin vakiokäyttäjä Laila Hult kertoo pyöräilynsä tuloksia toiminnanjohtaja Tom Kankkoselle.

Fysiogeriatria ja Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry (Elpy ry) aloittivat tänä vuonna kuntoutuskumppanuuden Merikartanon ja Puistokartanon palvelukeskuksissa, joihin Fysiogeriatria on avannut toimipisteet. Tuoreen yhteistyön kunniaksi haastattelimme Elpyn toiminnanjohtajaa Tom Kankkosta:

 

Tom, kertoisitko lyhyesti Espoon lähimmäispalveluyhdistyksen toiminnasta?

Vuonna 1996 perustettu Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry (Elpy ry) on voittoa tavoittelematon kolmannen sektorin toimija, joka tukee ikäihmisten itsenäistä asumista ja omatoimista elämää yksilöllisesti räätälöitävillä asumis- ja hoivapalveluilla Merikartanon ja Puistokartanon palvelukeskuksissa. Muistisairaille tarjoamme ympärivuorokautista hoivaa ryhmäkoti Puistohelmessä. Kaikki 350 asiakastamme asuvat omissa kodeissaan ja heistä puolet käyttävät säännöllisesti hoivapalveluita. Lisäksi monet lähialueella asuvat ihmiset tulevat usein palvelukeskuksiimme esimerkiksi syömään ja osallistumaan yhteisöllisiin tapahtumiin sekä Työväenopiston kursseille.

Kaikissa asumis- ja tukipalveluissamme on erittäin vahvasti läsnä yhteisöllisyys ja järjestämme sosiaalisia aktiviteetteja asukkaiden toiveisiin pohjautuen. Merikartanossa ja Puistokartanossa kokoontuu useita sosiaalisia ja liikunnallisia ryhmiä. Lisäksi asukkailla on korttipelipäiviä sekä tietovisoja ja he ulkoilevat säännöllisesti niin itsenäisesti kuin vapaaehtoistenkin kanssa. Kaiken kaikkiaan yhteisöllisissä tapahtumissamme oli viime vuonna n. 13 000 käyntiä.

 

Miksi valitsitte juuri Fysiogeriatrian kuntoutuskumppaniksenne?

Fysiogeriatria tuo meille uutta erityisosaamista ja moniammatillisuutta, joiden avulla pystymme kokoamaan saman katon alle palveluja erilaisiin tarpeisiin ja tuottamaan niitä joustavasti myös kotiin. Näin pystymme parantamaan hoivaketjumme aukottomuutta ja muodostamaan Merikartanosta ja Puistokartanosta entistäkin aktiivisemmat palvelukeskukset koko asuinalueen käyttöön.

Samalla halusimme valita kumppanin, jonka kanssa voimme verkostoitua ja joka jakaa samanlaisen arvopohjan ja tavoitteen tukea ikäihmisten itsenäistä elämää.

Meille oli myös tärkeää, että Fysiogeriatria on valmis räätälöimään omia palvelujaan ja voimme tulevaisuudessa yhdessä kehittää toimintaa ja koko hoiva-alaa esimerkiksi projektien ja tutkimusten avulla. Näen, että pienten toimijoiden verkostoituminen on tärkeää, jotta pystymme tarjoamaan monipuolisia ja yksilöllisiä kokonaisuuksia myös tulevaisuudessa hoiva-alan kilpailun kiristyessä.

 

Miten ajattelet hoiva-alan ja Elpyn tulevaisuudesta?

Myös hoiva-alan palvelujen pitää seurata aikaa ja tukea monimuotoisuutta esimerkiksi uuden teknologian avulla. Nyt fokus on ollut pääasiassa fyysisten tarpeiden tukemisessa, mutta tulevaisuudessa meidän pitää pystyä tukemaan sosiaalisia tarpeita, kuten yhteydenpitoa ympäri maailmaa asuvaan perheeseen.

Uskon myös, että verkostomainen työskentelytapa tulee lisääntymään. Sote-uudistuksen myötä ihmisten valinnanvapaus lisääntyy, joten on tärkeää, että palveluntuottajat pystyvät tarjoamaan palveluja erilaisiin tarpeisiin moniammatillisesti.

Samalla meidän ei kuitenkaan tarvitse itse osata kaikkea, vaan voimme hyödyntää muita palveluntuottajia ja muodostaa kestäviä kumppanuuksia.

Elpyn osalta näen tulevaisuuden valoisana. Arvopohjamme avulla voimme laadukas, paikallinen vaihtoehto kaupallisille ja monikansallisille hoiva-alan ketjuille, joiden palvelut ovat monesti melko standardoituja.  Uskon, että myös tulevaisuudessa pienemmät toimijat ovat realistinen kilpailija isoille hoiva-alan ketjuille ja voimme tuottaa räätälöitäviä palveluja paikallisesti. Samalla pienemmät toimijat tuovat monimuotoisuutta ja kehitystä koko hoiva-alalle.

 

Kiitos haastattelusta Tom!

Tutustu Espoon Lähimmäispalveluyhdistyksen toimintaan: http://www.elpy.fi/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email