Fysiogeriatriassa haluamme liikuttaa ikääntyviä ihmisiä sekä tuoda lisää elinvoimaa, hyvinvointia ja liikettä heidän arkeensa. Olemme kuntouttaneet ikäihmisiä, muistisairaita ja veteraaneja kotona, hoivakodeissa sekä toimipisteissämme jo yli 35 vuoden ajan. Samalla toimimme tiiviisti yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden kuntoutuskumppanina sekä kehitämme geriatrisen kuntoutuksen toimintamalleja moniammatillisessa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Olemme olleet mukana muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen tutkimushankkeesta ja tällä hetkellä osallistumme yhdeksässä EU-maassa toteutettavaan tieteelliseen SPRINTT-kuntoutustutkimukseen, jossa selvitetään säännöllisen kuntoilun ja ravitsemusohjauksen vaikutusta kotona asuvien, yli 70-vuotiaiden hyvinvointiin.

Toimintamme keskiössä ovat asiakkaamme, joiden olemassa oleviin voimavaroihin ja kuntoutumisen mahdollisuuksiin uskomme vakaasti. Haluamme mahdollistaa arvokkaan ikääntymisen ja luoda liikkumisen mahdollisuuksia iästä tai kunnosta riippumatta. Testaamme, arvioimme ja mittaamme asiakkaidemme toimintakykyä sekä määrittelemme kuntoutusohjelman tavoitteet asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Motivoimme ja tuemme kuntoutujaa sekä hänen lähipiiriään kohti yhteisiä tavoitteita. Kuntoutuksessa hyödyntämämme menetelmät pohjautuvat tieteellisiin tutkimuksiin, alan viimeisimpään tietotaitoon ja kokemukseen.

Yhteistyössä on voimaa. Fysiogeriatria on luotettava kuntoutuskumppani sosiaali- ja terveysalan yli 110:lle organisaatiolle. Rakennamme moniammatillisessa yhteistyössä sopivia kuntoutusratkaisuja ja toimintamalleja eri organisaatioille sekä olemme mukana tulevaisuuden vaatimissa muutosprosesseissa. Samalla koulutamme ja valmennamme työyhteisöjä sekä ammattilaisia ikäihmisten kuntoutuksen asiantuntijoiksi. Olemme myös aktiivinen jälleenmyyjä erilaisille kuntoilu- ja hyvinvointituotteille. Voit lukea lisää kumppanuuksistamme, yhteistyösopimuksistamme ja tehdyistä projekteista Kumppanuudet ja sopimukset -sivulta.

Suomalaisena perheyrityksenä meillä on yhteiskunnallinen missio. Väestön ikääntymisen myötä kestävyysvajeen paikkaaminen on yhteiskunnallinen tehtävä, jota haluamme tukea kuntoutuspalveluillamme. Työllistämme nuoria vastavalmistuneita ja koulutamme heistä geriatrisen kuntoutuksen huippuosaajia asiakkaidemme tarpeisiin. Ennen kaikkea teemme voitavamme, jotta vanhustyön vetovoimaisuus lisääntyisi ja ammattilaiset näkisivät ikääntyneiden parissa työskentelemisen ainutlaatuisena mahdollisuutena olla osana arvokasta ikäihmisen elämää.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan toimintaamme! 

Terveisin,

Katja Sohlberg
toimitusjohtaja