Muistisairaiden kuntoutus – missä mennään vuonna 2016?

Eilen illalla 11.1.2016 julkaistiin HS.fi:ssä THL:n ja Muistiliiton Muistibarometri -tutkimuksen tuloksia kuntien muistisairaiden hoidosta artikkelissa ”Muistisairaan elämä voi jumiutua kodin seinien sisään – Tutkimus: Kunnat huolehtivat vain pakollisista palveluista” .

 

Helsingin Sanomien artikkeli kertoo sujuvasti kuntien nykytilasta muistisairaiden hoidon osalta, mutta artikkelissa nousee esille huolestuttava lausahdus muistisairaiden kuntoutuksen nykytilasta. Tutkimuksen mukaan ”muistisairaiden kuntoutuksessa ei ole tapahtunut olennaista kehitystä kymmeneen vuoteen”. Samoin itse tutkimuspaperissa on todettu muistisairaiden kuntoutuspalveluiden laahanneen muita palveluita jäljessä, niitä tulisi kehittää ja sen jälkeen tarvittaisiin vielä tietoa muistisairaiden kuntoutuspalvelujen vaikuttavuudesta.

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa on tehty merkittävää työtä muistisairaiden kuntoutuksen edistämiseksi, niin tieteellisesti kuin käytännön kuntoutuksen ja koulutuksen tasolla. 2010 – luvulla on julkaistu mm. kaksi kansainvälisesti merkittävää ja noteerattua suomalaista tutkimusta muistisairaiden kuntoutuksesta sekä liikunnan vaikutuksesta muistisairauksien ehkäisyyn:
1. ”Muistisairaiden liikunnallinen kuntoutus”
2. FINGER – hanke.

 

Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus, satunnaistettu vertailututkimus on professori Kaisu Pitkälän johtama, Helsingin ja Oulun Yliopiston toteuttama, Kelan ja Vanhustyön keskusliiton rahoittama tutkimus, jonka liikuntainterventiot ovat maailmanlaajuisestikin ensimmäisiä, joiden on voitu osoittaa vähentävän kaatumisia muistisairailla. Tutkimuksessa on myös osoitettu, että kotona sekä ryhmämuotoisesti fysioterapeutin tuottama kuntoutus Alzheimeria – sairastavalle henkilölle on turvallista, parantaa toimintakykyä sekä kognitiota sekä vähentää muita sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden käyttöä.

 

Professori Miia Kivipellon johtamassa laajassa FINGER – tutkimuksessa on ensi kertaa osoitettu, että muistihäiriöitä voidaan ehkäistä hallitsemalla niiden riskitekijöitä tehostetulla neuvonnalla, joka piti sisällään ravitsemusohjausta ja osallistumista liikunta- ja muistiharjoitteluun sekä tukea sydän- ja verisuonisairauksien riskien hallintaan.

 

Viimeisen kymmenen vuoden aikana on koulutettu 2000 julkisen ja yksityisen sektorin terveydenhuollon ammattilaista valtakunnallisesti. He ovat suorittaneet muistisairaiden liikunnan- ja kuntoutuksen moduulin sisältävän Dementiatyön passi®- ja MUISKU TM-mustikuntoutusohjaaja – koulutuksen. Tämän lisäksi Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry sekä Suomen Fysiogeriatria Oy ovat täydennyskouluttaneet viimeisen kymmenen vuoden aikana lähes 200 ikäihmisten kuntoutukseen erikoistunutta fysioterapeuttia valtakunnallisesti, joiden koulutukseen kuuluu olennaisena osana muistisairaiden kuntoutuksen moduuli. Fysiogeriatria on vienyt muistisairaiden kuntoutuksen osaamista myös maailmalle, kuten Singaporeen.

 

Lääkäripäivien teemana on tänä vuonna toimintakyky. Muistisairaiden kuntoutus ja toimintakyvyn ylläpito on tutkitusti tuloksellista ja se luo mahdollisuuksia arvokkaaseen ikääntymiseen muistisairaudesta huolimatta, niin läheiselle, perhepiirille kuin itse muistisairaalle. Muistisairaudet koskettavat koko perhepiiriä ja niin tulee myös kuntoutuksenkin koskettaa. Fysiogeriatria on kuntouttanut ensimmäisiä Alzheimer – tai muita muistisairauden muodon diagnoosin saaneita jo vuodesta 1990, sekä ei-diagnosoituja muistiongelmaisia jo vuodesta 1980. Vuonna 2014 Fysiogeriatria toteutti 41 800 kuntoutuskäyntiä, joista valtaosa oli muistisairaiden kuntoutusta kotona tai kodinomaisessa ympäristössä. Fysioterapeuttimme ovat erikoistuneet ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutukseen. Kuntoutamme hoivakotikumppaniemme muistisairaita asukkaita tehostetuissa palveluyksiköissä, intervallipaikoilla, omaishoidon lomituksissa sekä kuntoutusyksiköissä. Tavoitteenamme on elinvoimaisuuden ja toimintakyvyn lisääminen, sekä elämänilon tuominen arkeen. Toimipisteidemme kuntosalilla käy muistisairaita asiakkaita toimintakykyä ylläpitämässä, jotta elämä kotona onnistuisi mahdollisimman pitkään.

 

Muistibarometri osoittaa, että kunnat ovat hyödyntäneet tutkittua tietoa sekä olemassa olevaa osaamista vaihtelevasti ja mahdollisuuksia muistisairaiden kuntoutuksen edistämiseen julkisella sektorilla on merkittävästi. Muistisairaiden kuntoutuksen vaikuttavuudesta on tutkittua tietoa ja tutkimuksen päälle on kertynyt valtakunnallista osaamista muistisairaiden kuntoutuksesta. Kysymys kuuluukin miten saamme tämän osaamisen integroitua osaksi julkisen puolen ikäihmisten sekä muistisairaiden hoito- ja palveluketjua. Jatkotutkimusta tulee tehdä ja muistisairaiden kuntoutuksen osaamista levittää valtakunnallisesti!

 

Yksityiset palveluntarjoajat voivat täydentää osaamisellaan julkisen puolen tarpeita ja toimia yhteistyössä kehittäen muistisairaiden kuntoutumista edistäviä palvelumalleja. Haasteena yksityishenkilöillä on usein myös tiedon puute, mistä ja miten saamme tietoa muistisairaiden tai yleensä ikääntyneiden kuntoutusmahdollisuuksista, julkisen tai yksityisen sektorin tuottamana. Ikäihmisten ja muistisairaiden, perheiden ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten kuntoutustarpeita varten lanseerataan tulevina viikkoina ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutuksen valtakunnallinen palvelunumero, jossa ammattilaiset auttavat ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutukseen liittyvissä kysymyksissä. Ole kuulolla, tiedotamme lisää asiasta lähipäivinä!

 

Paljon on siis tapahtunut muistisairaiden kuntoutuksen saralla ja paljon on vielä odotettavissa! Terveydenhuoltoalan ammattilaisten moniammatillisen yhteistyön, neuvonannon, tutkimuksen, ihmislähtöisen hoivan ja oikea-aikaisen kuntoutuksen avulla tulemme pääsemään pitkälle muistisairaiden sekä muistisairauksien koskettamien perheiden hyvässä hoidossa ja kuntoutuksessa.

 

Näitä tavoitteita kohden työskentelemme tänäkin vuonna ja tämä on meidän uuden vuoden lupaus kaikille heille, joita muistisairaus koskettaa tavalla tai toisella.

 

Kauniin lumista alkanutta vuotta kaikille!

 

Katja Sohlberg

tj. Fysiogeriatria

 

 

Linkkejä tutkimuksiin:

MUISTISAIRAIDEN LIIKUNNALLINEN KUNTOUTUS

FINGER

MUISTIBAROMETRI julkaisu

THL tiedote Muistibarometri

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email