Fysioterapeutti Mari Pietilä: Naisen terveys – jokanaisen oikeus

Naisen terveys ja keho ovat jo biologisesta näkökulmasta alttiimpia erilaisille muutoksille elämän varrella, sillä useat eri tekijät muovaavat naisen kehoa. Näiden muutosten oire voi olla virtsankarkailu, joka saattaa ilmetä jossain vaiheessa elämää.

Illalla sohvalla istuessani tv:tä katsellen näin jälleen mainoksen, jossa nainen suorastaan lentää liukuvaijerin voimin kevyempään oloon siistit ja kevyet inkontinenssihousut jalassaan. Mainosta katsellessani mietin, että näinkö helpolla naisille luodaan mielikuvia virtsankarkailun normalisoimiseksi ja epämiellyttävyyden tunteen vähentämiseksi. Ja kuitenkin, tämä ei poista niitä kaikkia tuntemuksia, joita virtsankarkailu saa aikaan; häpeää, rajallisuutta, stressiä ja epäpuhtautta.

Virtsankarkailu voidaan jakaa neljään tyyppiin. Ponnistusvirtsankarkailusta puhutaan, kun virtsaa karkaa fyysisen rasituksen tai ponnistuksen aikana, jolloin vatsaontelon paine kasvaa, esimerkiksi yskäisyn tai aivastuksen seurauksena tai raskaampaa esinettä nostaessa. Karkaavan virtsan määrä on tuolloin usein pieni. Pakkovirtsankarkailussa tulee voimakas tarve virtsata ja tämän yhteydessä virtsaa karkaa. Virtsan määrä on suurempi ja joissain tapauksissa koko rakko saattaa tyhjentyä yllättäen. Sekamuotoisessa virtsankarkailussa ilmenee sekä ponnistus- että pakkovirtsankarkailua. Oireena voi olla myös karkailua, joka johtuu siitä ettei rakko tyhjene kunnolla vaan virtsa ”valuu rakon yli”. Tällöin puhutaan ylivuotovirtsankarkailusta, jonka taustalla voi olla lantionpohjan laskeuma, vamma tai pitkäaikaiset neurologiset sairaudet, joiden vuoksi rakkolihaksen supistusvoima on heikentynyt.

Alttius lantionpohjan toimintahäiriöihin, joista virtsankarkailu on merkittävin, seuraa naisia elämän eri vaiheissa. Riski virtsankarkailuun lisääntyy naisilla iän myötä aina 50-54 ikävuoteen asti, jonka jälkeen riski lievenee, mutta nousee taas 65 ikävuoden jälkeen. Virtsankarkailun riskitekijöitä ovat iän lisäksi raskaus ja synnytys hedelmällisillä naisilla, elämäntavat, ylipaino, leikkausoperaatiot ja arpikudos keskivartalon sekä lantion alueella, vaihdevuodet, hermostoon vaikuttavat sairaudet, kuten esimerkiksi Parkinsonin tauti, Alzheimerin tauti, diabetes, spinaalistenoosi sekä pitkään jatkuva ummetus, selkäkivut ja toistuvat tulehdukset, kuten virtsatieinfektiot. Myös jotkut lääkeaineet mahdollisesti aiheuttavat tai pahentavat virtsankarkailua. Tämä osa-alue tulisi huomioida etenkin ikäihmisten kohdalla. Ikäihmisten virtsankarkailun on todettu olevan myös yhteydessä heikentyneeseen liikunta- ja toimintakykyyn, sekä moniin kroonisiin sairauksiin.

Mikäli virtsankarkailu rajoittaa elämää, on syytä pohtia hoitoon hakeutumista. Lantionpohjan lihasten harjoittaminen ehkäisee ja usein myös lievittää tai parantaa virtsankarkailua. Valtavirtamediat tarjoavat nykypäivänä paljon erilaisia ratkaisuja ja harjoituksia virtsankarkailun vähentämiseen. Harvoin kuitenkaan saadaan vastausta siihen, mistä oire johtuu tai mikä taustalla vaikuttaa. Ovatko lantionpohjan lihakset heikot vai ylijännittyneet, vai piileekö syy sittenkin elintavoissa tai sairaus- tai elämänhistoriassa? Yleisellä, valmiilla harjoitusohjelmalla voidaan saada hyviä tuloksia, mutta myös pahentaa oiretta, jos lantionpohjan lihasten supistus onkin työntö tai paikallinen kipu rajoittaa harjoittelua.

Lantionpohjan toimintahäiriöihin erikoistuneen fysioterapeutin vastaanotolla tarkastellaan tilannetta laaja-alaisesti ja yksilöllisesti. Fysioterapeutti havainnoi, tutkii ja arvioi tilannetta haastattelemalla sekä lantionpohjan toimintaa ja lihasaktivaatiota tarkastellen erilaisin tutkimusmenetelmin. Yhdessä asiakkaan tavoitteet huomioiden, luodaan hänelle yksilöllinen harjoitusohjelma. Lantionpohjan lihasten harjoittaminen niin eriytetysti kuin toiminnallisestikin, ovat avainasemassa kuntoutuksessa ja vastaanotolla jatkokäynneillä kontrolloidaan harjoittelun etenemistä.

Ammattilaisena koen, että virtsankarkailun omahoidossa on oleellisessa osassa lantionpohjan lihasten harjoittaminen sekä virtsaputken ja emättimen limakalvojen hyvä kunto. Limakalvot luovat virtsaputkeen eristeen ja terve limakalvo hillitsee tämän ominaisuutensa vuoksi virtsankarkailua. Kuivat limakalvot liittyvät yleensä ärsytystilaan, esimerkiksi tulehdukseen, hautumiseen, happamaan virtsaan tai estrogeenin vähenemiseen vaihdevuosina. Hyvä naisen terveys on jokaisen naisen oikeus elämän eri vaiheissa.


Yllä oleva teksti keskittyi virtsankarkailuun, mutta lantionpohjan fysioterapiasta on tukea myös ulosteinkontinenssin, gynekologisten laskeumien, vatsalihasten erkauman ja kiputilojen kuntoutuksessa.

Ota rohkeasti yhteyttä mieltäsi askarruttavissa asioissa minuun, niin käydään ne yhdessä läpi etsien ratkaisuja ja helpotusta tilanteeseesi hyvinvointiasi lisäten. Fysioterapeutin vastaanotolle voit hakeutua lääkärin lähetteellä tai ilman. Ajan vastaanotolle voit varata puhelimitse 040- 689 4409 tai verkkoajanvarauksen kautta.


Lantionpohjan toimintahäiriöihin erikoistunut fysioterapeutti
Mari Pietilä

Fysiogeriatria Lauttasaari
Fysiogeriatria Taivallahti

Lisätietoja:
Käypä Hoito- suositus: Virtsankarkailu (http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50050)
Suomen Lantionpohjan fysioterapeutit Ry – Pelvicus (http://www.pelvicus.fi/)
Lantionpohjan lihasten harjoitteluohje (http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=nix00565)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email