Neljä kysymystä etäkuntoutuksesta

Digitaaliset palvelut ovat luoneet uusia mahdollisuuksia myös ikäihmisten hoivaan ja kuntoutukseen. Erityisesti etäkuntoutus on puhututtanut useita tahoja viime aikoina ja esimerkiksi Kela on aloittanut Etäkuntoutus-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää etäkuntoutuspalveluja erilaisten projektien avulla.

Mutta mitä etäkuntoutus on ja kenelle se soveltuu? Haastattelimme aiheesta etäkuntoutuksen asiantuntijaamme Pauliina Unkeria:

1) Mitä on etäkuntoutus ja miten sitä voidaan toteuttaa?

Etäkuntoutus määritellään seuraavasti:

Etäkuntoutus on erilaisten etäteknologiaa (puhelinta, matkapuhelinta, tietokonetta ml. tablettitietokoneet, puhelimen ja tietokoneen yhteiskäyttöä sekä televisiosovelluksia) hyödyntävien sovellusten tavoitteellista käyttöä kuntoutuksessa. Etäkuntoutus on ammattilaisen ohjaamaa ja seuraamaa ja sillä on selkeä tavoite sekä alku ja loppu, kuten muullakin kuntoutuksella. (Salminen, Hiekkala & Stenberg 2016)

Etäkuntoutusta voidaan toteuttaa joko reaaliaikaisena videoyhteyden kautta tai ajasta riippumattomana esimerkiksi verkkokuntoutuksena, jolloin fysioterapeutti lähettää sähköpostilla harjoitusohjelman tai verkkolinkin harjoitteille. Sekamalliksi kutsutaan toteutustapaa, jossa reaaliaikainen kuvayhteys ja itsenäisesti toteutettavat harjoitteet vuorottelevat.  Etäkuntoutuksen ja sen arvioinnin tueksi kuntoutuja tai fysioterapeutti voi itse kerätä tietoa sovellusten tai aktiivisuusrannekkeiden kautta muun muassa päivän aikana kertyneistä askeleista. Esimerkiksi me Fysiogeriatriassa teemme tiivistä yhteistyötä Vivagon kanssa, jonka hyvinvointirannekkeet antavat koko ajan reaaliaikaista tietoa asiakkaan hyvinvoinnin ja kuntoutuksen arvioinnin tueksi.

2) Kenelle etäkuntoutus sopii?

Etäkuntoutus sopii useimmille asiakkaille siinä missä tavallinen kuntoutuskin, sillä siinä voidaan tehdä samanlaisia fysioterapiaharjoitteita sanallisen ja kuvallisen ohjauksen avulla. Erityisesti se sopii kotiutumisen tueksi esimerkiksi leikkauksen tai intensiivisen kuntoutusjakson jälkeiseen kuntoutukseen. Kun harjoitteet toteutetaan etänä omassa arkiympäristössä, myös läheisiä on helpompi osallistaa ja ohjata tukemaan kuntoutusta.

Etäkuntoutus on kuitenkin vain yksi väline kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Onkin erittäin tärkeää, että alkuvaiheessa arvioidaan asiakkaan edellytyksiä osallistua kuntoutukseen etänä tapaamalla hänet kasvotusten ja tekemällä alkutestaukset paikan päällä. Esimerkiksi asiakkaan hyvin heikko näkö tai kuulo vaikeuttavat etäkuntoutukseen osallistumista itsenäisesti. Tämän vuoksi on hyvä varmistaa, että asiakkaalla on tarvittaessa avustaja, joka voi tukea teknologian ja apuvälineiden käytössä sekä varmistaa harjoittelun turvallisuuden. Mikään tietty sairaus ei kuitenkaan ole este etäkuntoutukselle, sillä esimerkiksi MS- ja AVH-kuntoutuksesta on saatu hyviä tuloksia. Vähintään kuntoutusjakson lopussa asiakas on hyvä tavata uudelleen kasvotusten ja arvioida yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumista.

3) Mitä hyötyä etäkuntoutuksesta on?

Aiemmat suomalaiset tutkimukset ovat osoittaneet, etäkuntoutus lisää iäkkäiden asiakkaiden sosiaalisuutta ja turvallisuuden tunnetta sekä tuo rytmiä päivään. Monelle asiakkaalle etäkuntoutus voi ollakin todella hyvä vaihtoehto, koska se ei vaadi fyysisesti rasittavia siirtymisiä tai aiheuta matkakustannuksia. Kuntoutusharjoitteita saadaan tehtyä tehokkaammin ja pitkäkestoisemmin, kun asiakas ei väsy matkalla kuntoutuspaikkaan ja esimerkiksi hänen lääkityksensä aiheuttama väsymys voidaan huomioida toteutusvaiheessa. Myös läheisiä pystytään ohjaamaan yhdessä tehden arkiympäristössä ja siten sitouttamaan heitä kuntoutukseen. Toisaalta etäkuntoutus myös tasa-arvoistaa asiakkaita, koska he voivat saada kuntoutusta ajasta ja paikasta riippumatta samalla kun helppokäyttöinen teknologia on kehittynyt myös ikääntyneille sopivaksi.

4) Minkälaisia vinkkejä antaisit etäkuntoutujalle?

Antaisin etäkuntoutujalle seuraavia vinkkejä reaaliaikaiseen videokuvaan:

  • Asetu kuvaan niin, että kasvosi näkyvät
  • Ota tausta huomioon vaatetuksessasi. Erotuthan selkeästi? Esimerkiksi yksivärinen vaatetus on kirjavaa parempi.
  • Huomio valotus. Onhan valoa riittäväsi ja eihän se tulee takaasi? Esimerkiksi suoraan ikkunaa vasten otettu video on yleensä heikkolaatuinen.
  • Puhu rauhallisesti ja toimi luonnollisesti.

Kiinnostuitko etäkuntoutuksesta? Tarjoamme etäkuntoutuspalveluja VideoVisitin kuvayhteydellä. Kuntoutuspalvelujamme voidaan yhdistää myös Vivagon hyvinvointitietoon. Lisätietoja etäkuntoutuksesta saat asiantuntijaltamme Pauliina Unkerilta (pauliina.unkeri@fysiogeriatria.fi) tai lukemalla lisää etäkuntoutus-palvelusivuilta.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email