Livskraft och bättre funktionsförmåga med rehabilitering

Våra fysioterapeuter som specialiserat sig på rehabilitering av äldre, minnessjuka och veteraner står till tjänst åt dig och din nära på ett helhetsomfattande sätt såväl hemma, på vårdhem och på våra serviceställen inom Nyland. Våra experter har den nyaste kunskapen inom geriatrisk fysioterapi. Vi utvecklar vårt kunnande och våra tjänster kontinuerligt enligt våra klienters individuella behov.

Vi erbjuder utbildnings- och konsultationstjänster inom geriatrisk rehabilitering åt organisationer och sakkunniga inom social- och hälsovårdsbranschen i hela landet samt internationellt. Vi leder även olika slags motionsgrupper på våra verksamhetsställen, på vårdhem och på servicecenter.

Målet för vår verksamhet är att höja livskvaliteten och -glädjen oberoende av ålder eller situation.