Tasapainoa kehitetään elinikäisellä harjoittelulla

Rakennamme pohjan tasapainon kehittymiselle lapsuudessa ja nuoruudessa. Monipuolinen liikunta, hyvä lihaskunto ja aktiivisuus kehittävät keskushermostoa, tasapainoelintä ja tasapainon hallintaa säätelevää aistijärjestelmää. Tasapainon merkitys korostuu ikääntyessä, jolloin alamme huomata automaattisen tasapainon hallinnan muutoksia. Ikääntymisen myötä keskushermoston kyky yhdistää tasapainojärjestelmästä tulevaa tietoa ja suunnitella sopivat liikkeet heikkenevät. Tasapainovaikeuksien taustalla voi usein olla lihasvoiman ja näön heikkeneminen, sairaudet tai kaatumisen pelko.

Mitä tasapaino on?

Tasapainon hallinta on usean eri elinjärjestelmän yhteistoimintaa. Tasapainosta voidaan puhua kykynä pysyä pystyssä. Usein se määritellään staattiseen ja dynaamiseen tasapainoon. Staattista tasapainoa on kyky säilyttää asento paikalla esimerkiksi yhdellä jalalla seistessä. Dynaamista tasapainoa on asennon hallinta liikkeessä esim. kävellessä. Tähän voidaan lisätä kyky hallita asento ulkoisten häiriötekijöiden vaikuttaessa, kuten esimerkiksi bussin lähtiessä liikkeelle tai tuntiessamme tönäisyn ruuhkassa liikkuessa.

Tasapaino on asennon hallintaa muuttuvissa tilanteissa, jolloin kehoon vaikuttavat voimat ovat keskenään tasapainossa ja painopiste on kontrolloituna tukipintaan nähden. Seistessä ihmisen painopiste on noin navan korkeudella kehomme keskellä. Tukipinta on vastaavasti jalkateriemme peittämä ja niiden väliin jäävä alue. Pysymme pystyssä kun painopiste on tukipinnan päällä. Horjahdustilanteessa painopiste siirtyy tukipinnan ulkolaidalle tai ulkopuolelle. Tällöin asennon hallinta vaatii nopeaa korjausliikettä, ettei tasapainoa menetettäisi ja kaaduttaisi.

Tasapaino on taito, jota voi kehittää harjoittelullaWoman cross country skiing in Lapland Finland at sunset

Tasapainoa voi harjoitella missä vain, eikä se vaadi erityisiä välineitä tai tiloja. Harjoittelu perustuu tasapainoa säätelevien aistijärjestelmien harjoittamiseen ja sillä vahvistetaan joko näkö- tai tuntopalautetta tai tasapainoelimen toimintaa tai näitä kaikkia yhdessä. Tasapainoelimen toimintaa vahvistetaan esim. pään liikkeillä, tuntopalautetta sulkemalla silmät ja näköaistia liikkumalla epävakaalla, pehmeällä tai kaltevalla alustalla. Tasapainon harjoittelussa on hyvä muistaa mahdollisimman monipuolinen liikkuminen ja hyviä liikuntamuotoja ovat esim. tasapainoryhmät, tanssi, hiihtäminen, pallopelit, Tai Chi ja golf.

Tässä kolme harjoitetta, joilla voit kehittää tasapainoa kotioloissa:

1. Kävele epätasaisella alustalla

Hyödynnä myös ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia niin sisällä kuin ulkona! Esimerkiksi epätasainen tai luminen hiekkatie, pehmeä tai juurakkoinen polku ja kaltevat kävelytiet ovat hyviä alustoja tasapainon harjoitteluun. Välillä on hyvä kulkea myös paljain varpain ilman jalkoja tukevia kenkiä! 

2. Pue sukkahousut, sukat tai housut seisten

Jokapäiväiseen arkeen sopiva tasapainoharjoitus on sukkien, housujen tai sukkahousujen pukeminen seisten. Harjoite kannattaa suorittaa seinän vieressä selkä seinään päin niin, ettei lantio osu kumartaessa seinään. Jos asento tuntuu epävakaalta, nojaa lantiolla seinään, jolloin yhdellä jalalla seisominen on turvallisempaa. Pyri tekemään liike rauhallisesti ja hallitusti. Tasapainon kehittyessä siirry kauemmaksi seinästä.

3. Keinu silmät kiinni

Istuen tasapainoa voi harjoitella keinutuolissa sekä puistossa keinussa tai pihakeinussa keinuen. Tällöin sisäkorvan tasapainoelin aktivoituu. Silmät sulkemalla tehostat liikettä.

Mukavia harjoitteluhetkiä!

-Pauliina Unkeri, geriatriaan ja neurologiaan erikoistunut fysioterapeutti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email