Fysiogeriatrialle nimitetty uusi toimitusjohtaja 1.4.2021 alkaen

Suomen Fysiogeriatria Oy:n ja sen kuntoutusalan tytäryhtiöiden toimitusjohtajaksi ja partneriksi on nimetty 1.4.2021 alkaen KTM Laura Airaksinen. Laura Airaksinen siirtyy Fysiogeriatriaan valtakunnallisia kuntoutus- ja asumispalveluja sekä kotiin vietäviä palveluja tuottaneen Vetrea Terveys Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä, jossa hän on toiminut vuodesta 2016 alkaen. Sitä ennen hän on työskennellyt pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä.

Vuodesta 2013 toimitusjohtajana toiminut, perheyrityksen jatkaja, DI Katja Sohlberg siirtyy yhtiöiden hallitusten puheenjohtajaksi ja keskittyy omistajuuden kehittämiseen sekä hallitustyöskentelyyn.

Koronavuosi on jälleen osoittanut, että vaikuttavat kuntoutusratkaisut tukevat keskeisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä sekä ovat avain ihmisten elinvoimaiseen ja toimintakykyiseen arkeen. Panostamme jatkossa vahvemmin suomalaisen omistajuuden kehittämiseen ja investoimme toimintamme laajentamiseen. Tärkeässä keskiössä on vaikuttavuusperusteisen kuntoutuksen kehittäminen sekä digitaaliset ratkaisut. ”Olemme erittäin iloisia saadessamme vahvan ammattilaisen johtamaan toimintaamme seuraavalle tasolle”, sanoo hallituksen puheenjohtajaksi siirtyvä Katja Sohlberg.

”Laura Airaksisessa yhdistyy monipuolinen kokemus sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtotehtävistä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja samalla aito innostus luoda sekä kehittää uutta valtakunnallisella tasolla. Hänellä on vahvaa näyttöä liiketoiminnan kasvattamisesta ja kehittämisestä sekä asiakaslähtöisistä uusista palvelukonsepteista ja kumppanuusverkostojen luomisesta” jatkaa Sohlberg.

Suomalaiseen kuntoutusalan perheyritykseen kuuluu useampia yrityksiä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto on kuusinkertaistunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana kannattavasti lähes kuuteen miljoonaan euroon. Yritys tytäryhtiöineen työllistää valtakunnallisesti 140 terapeuttia ja asiantuntijaa, jotka työskentelevät kahdessakymmenessä lähipalvelua tarjoavassa toimipisteessä valtakunnallisesti. Yrityskokonaisuus tarjoaa vahvasti erikoistunutta kuntoutusta eri asiakasryhmille ja kuntoutuksen asiantuntijapalveluita koko elämänkaarelle. Kivijalkana toiminnassa on aina ollut tutkimus- ja kehitystyö ja siihen pohjautuva kuntoutus sekä laaja kumppanuusverkosto yksityisellä, julkisella ja kolmannella sektorilla.

Kuntoutusala on murroksessa, joka antaa mahdollisuuden uudistamiselle ja uusien palveluketjujen sekä toimintamallien rakentamiselle kuntoutujan parhaaksi. Näen sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla olevan tilaa juuri tämäntyyppisille perheomisteisille toimijoille, joilla on tahtotila rohkeasti investoida ja innovoida vaikuttavia toimintamalleja. Tätä yritystä on rakennettu laadukkaasti sekä pitkäjänteisesti ja sillä on kaikki mahdollisuudet kehittyä merkittäväksi toimijaksi sosiaali- ja terveydenhuollon alalla.  On erittäin innostavaa saada olla osallisena tämän yrityksen tarinaa, kertoo Laura Airaksinen.

 

Lisätietoja

Katja Sohlberg

Hallituksen puheenjohtaja

katja.sohlberg@fysiogeriatria.fi 

Puh. 050 511 5050

 

Laura Airaksinen

Toimitusjohtaja

laura.airaksinen@fysiogeriatria.fi

Puh. 040 729 1908

 

Kuntoutusalan yritykset:

Fysiogeriatria

Aktiivi Fysioterapia

toi.minna

Mimmin Terapia

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email