Usein kysyttyä

Fysiogeriatriassa haluamme liikuttaa ikääntyviä ihmisiä sekä tuoda lisää elinvoimaa, hyvinvointia ja liikettä heidän arkeensa. Olemme kuntouttaneet ikäihmisiä, muistisairaita ja veteraaneja kotona, hoivakodeissa sekä palvelupisteissämme jo yli 35 vuoden ajan. Tältä sivulta löydät vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin toimintaamme liittyen.

FYSIOTERAPIA

K: Mikä on fysioterapeutti?
V: Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö, joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Toimintaa valvovat aluehallintovirastot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA.

Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työnsä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottaen huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taludellisuuden vaatimukset.

Fysioterapeutin työ on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Fysioterapeutti toimii yhteistyössä muiden asiakkaan/potilaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja oman alansa asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä.

K: Mitä fysioterapia on?
V: Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvynedellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan/potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.

Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä erityisesti toiminnan heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

K: Tarvitsenko lääkärin lähetteen fysioterapiaa varten?
V: Fysioterapiaan pääsee aina ilman lääkärin lähetettä. Lääkärin lähete oikeuttaa KELA-korvaukseen. 

K: Mitä tarkoitetaan fysioterapeuttisella tutkimisella?
V: Fysioterapeuttisessa tutkimisella selvitetään asiakkaan toimintakyky ja toimintarajoitteet. Tutkimisen ja arvioinnin kohteena voivat olla asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot, rakenteet ja liikkuminen, itsestä huolehtiminen sekä koti- ja työelämä. Lisäksi arvioidaan ympäristötekijöiden vaikutukset toimintakykyyn ja toimintarajoituksiin sekä fysioterapian tarve ja mahdollisuudet ottaen huomioon asiakkaan oma näkemys ja odotukset.

Fysioterapeuttinen tutkiminen eri muodoissaan voi liittyä fysioterapian toteutukseen, seurantaan tai konsultaatioon. Yleisimpiä arviointimenetelmiä ovat havainnointi, haastattelu, palpointi tai muu manuaalinen tutkiminen, lomakekyselyt sekä erilaiset testaukset ja mittaukset. Saatua tietoa käytetään kliinisessä päättelyssä, fysioterapeuttisen diagnoosin laatimisessa, fysioterapian suunnittelussa, terapian vaikutusten arvioinnissa, muutosten seuraamisessa ja tietojen välittämisessä.

K:Mitä on fysikaalinen terapia?
V: Fysikaalisessa terapiassa keskeistä on mekaanisen energian, lämmön, valon, sähkön ym. fysikaalisten vaikutusten käyttö kivun lievittämiseksi, aineenvaihdunnan parantamiseksi sekä pehmytkudoksen venyvyyden ja rentouden lisäämiseksi. Sen hoitomuotoja voivat olla esimerkiksi:

  • Pintalämpöhoidot, syvälämpöhoidot (ultraäänihoito) sekä kylmähoidot (kylmäpakkaukset ja huippukylmähoito eli cryo).
  • Sähköhoidot, joita käytetään kivun lievitykseen sekä lihas-, hermo- tai  muiden kudosten aktivointiin.
  • Akupunktio, jonka tavoitteena on pääasiassa kivun lievitys

Fysikaalinen terapia voidaan yhdistää myös muihin hoitomuotoihin, kuten manuaalisen terapiaan.

K:Mitä on manuaalinen terapia?
V: Manuaalisessa terapiassa on pääpaino asiakkaan fyysisen suorituskyvyn sekä hermo-, lihas- ja niveltoimintojen tutkimisessa, tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteiden poistamisessa sekä ennaltaehkäisyssä. Sen tavoitteena on vaikuttaa fyysiseen suorituskykyyn ja nivelten toimintaan, lievittää kipua ja normalisoida neuraalikudoksen ja lihasten toimintaa. Tutkimus- ja terapiamenetelminä käytetään mm. seuraavia:

  • Pehmytosakäsittely: Lihasten ja niihin liittyvien rakenteiden käsittelyä. Sisältää neuraalikudoksen mobilisoinnin, hieronnan sekä erityiskäsittelyjä, kuten nestekiertoa edistävän käsittelyn.
  • Nivelen mobilisointi ja stabilointi: Mobilisoinnissa pyritään liikelaajuuksien lisäämiseen rauhallisin liikkein koko liikeradalla tai sen osalla. Liike tapahtuu kivun sallimissa rajoissa. Stabiloinnin tavoitteena on palauttaa esimerkiksi yliliikkuvan nivelen ja sitä ympäröivien kudosten optimaalinen toiminta.

Manuaalinen terapia voidaan yhdistää myös muihin hoitomuotoihin, kuten lymfaterapiaan.

K: Mikä on Mulligan Konsepti (CMP)?
V: Mulligan konsepti on terapiatekniikka, jolla tähdätään kivun tai liikerajoituksen lieventämiseen potilaan aktiivista liikettä ja terapeutin suorittamaa mobilisaatiota yhdistämällä. Tämä tekee sekä mobilisaatiosta tehokkaamman ja kivuttoman että nivelen oikean liikemallin oppimisesta loogisen osan hoitotoimenpidettä. Hoitoalueena on koko keho varpaiden pikkunivelistä aina selkärankaan ja suuriin niveliin. 

K: Kenelle fysioterapiasuositus on tarkoitettu?
V: Fysioterapiasuositusten kohderyhmänä ovat kaikki henkilöt, jotka tarvitsevat tietoa tehdessään fysioterapiaa koskevia päätöksiä. Näin suosituksista hyötyvät potilaat, kliinisessä työssä toimivat fysioterapeutit, tutkijat, lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset.

K: Onko fysioterapian vaikutuksia tutkittu tieteellisesti?
V: Kyllä. Tässä lista muutamista tutkimuksista, joiden tuloksia hyödynnämme kuntoutuksessamme:

Näiden lisäksi esimerkiksi SPRINTT-projektin ja yhteistyökumppanimme HUR.n sivuilta löytyy lisää tutkimuksia aiheesta:

KUNTOUTUSPALVELUMME

K: Miten voin aloittaa kuntoutuksen?
V: Voit varata ajan joko palvelunumerostamme 09 392 2302 tai verkkoajanvarauksemme kautta. Kotikäynti- ja hoivakotikäyntien ajat suosittelemme varaamaan palvelunumeron kautta. Fysioterapiaan pääsee aina ilman lähetettä tai maksusitoumusta. Jos sinulla kuitenkin on sellainen, on siitä hyvä mainita ajanvarauksen yhteydessä. Jos et ole varma sopivasta tavasta aloittaa liikuntaa tai kuntoutusta, terapeuttimme tekevät toimintakykyarvioita sopivan kuntoutustavan löytämiseksi.

Fysioterapeutin tapaamisen ja fysioterapia-ajan voit saada lähes aina jo samalle päivälle. Ensikäynnille varataan yleensä 60 minuutin aika, jotta toimintakykymittauksille, kuntoutussuunnitelman laatimiselle ja tutustumiselle on riittävästi aikaa. 

K: Haluaisin perua fysioterapia-ajan. Miten minun tulisi toimia?
V: Voit perua ajan puhelimitse suoraan hoitavan fysioterapeutin tai asiakaspalvelumme kautta. Peruutus tulee tehdä viimeistään vuorokautta ennen sovittua terapia-aikaa. Peruuttamattomasta ajasta tai saman päivän aikana tehdystä peruutuksesta (mikäli syynä ei ole äkillinen sairastuminen) joudumme perimään kyseisen hoitokerran maksun. 

K: Mitä ikäihmisen fysioterapiapalvelu sisältää?
V: Ensimmäisellä käynnillä tehtävän yksilöllisen arvion ja toimintakykykartoituksen, fysioterapiasuunnitelman sekä suunnitelman mukaisen fysioterapian toteutuksen joko kotona, hoivakodissa tai toimipisteessämme. Jakson jälkeen arvioimme jatkokuntoutuksen tarpeen yhdessä asiakkaan/omaisen/hoitohenkilökunnan kanssa.

TUOTEMYYNTI

K: Voinko tilata tuotteita puhelimitse?
V: Kyllä, tuotteita on mahdollista tilata myös puhelimitse ja voimme postittaa tuotteet suoraan kotiin 14 € postituskuluja vastaan. Suosittelemme kuitenkin sovittamaan esimerkiksi Ortobio-kengät ennen tilausta sekä ottamaan lantion ja vyötärön mitat lonkkahousujen tilaamista varten. Näin saadaan heti tilattua oikeankokoiset tuotteet.

K: Tarvitsisin uudet tukisukat. Miten minun tulisi toimia?
V: Mikäli sinulla ei ole ollut aiemmin tukisukkia tai edellisestä mittauksesta on kulunut yli kuusi kuukautta, suosittelemme ensin varaamaan ajan jalkojen mittaukseen oikeanlaisten sukkien valitsemiseksi palvelunumeromme 09 392 2302 kautta. Ajan voi varata mihin tahansa toimipisteeseemme ja tarvittaessa teemme myös kotikäyntejä. Mittausaika (30 min) on hyvä varata aamuksi, jotta jaloissa olisi mahdollisimman vähän turvotusta. Jos sinulla on maksusitoumus, ota se mukaan tukisukkien mittaukseen.

Mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi yllä olevista kohdista, otathan yhteyttä asiakaspalveluumme puhelitse 09 392 2302, sähköpostitse info@fysiogeriatria.fi tai yhteydenottolomakkeen kautta.