Viisi vinkkiä onnistumiseen muistisairaan siirtotilanteissa (sis. esimerkkivideon)

Ergonomiset tekijät ovat tärkeitä erityisesti ikäihmisten ja muistisairaiden siirtotilanteissa. Ergonomisilla työskentelymenetelmillä ehkäistään hoitohenkilökunnan tuki- ja liikuntaelin vaivoja ja siten vähennetään työn kuormittavuutta ja sairaspoissaoloja.

Tässä ergonomian asiantuntijamme Sari Ollilan vinkit ikäihmisten ja muistisairaiden siirtotilanteisiin:

1) Tarkastele muistisairaan luonnollisia liikemalleja.

Miten muistisairas nousee sängystä istumaan tai istumasta seisomaan? Miten hän aloittaa liikkeen, mikäli ei pysty tekemään liikettä kokonaan? Siirtotilanteissa meidän tulisi tukea henkilön omaa liikemallia, jotta liike tuntuisi hänelle mahdollisemman luonnolliselta.

2) Varaa riittävästi aikaa ja varmista viestintä.

Muistisairaan siirtotilanteisiin on hyvä varata riittävästi aikaa, jotta niissä pysyy kiireettömyyden tunne. Muistisairaalle tulisi malttaa antaa aikaa oman kehon herättelyyn ja liikkeelle lähtöön. Samalla hänet tulisi olla valmisteltu tilanteeseen varmistamalla, että hänellä on tarvittavat edellytykset viestimiseen, kuten kuulolaite, silmälasit ja tekohampaat. Hänellä tulisi olla myös tilanteeseen sopivat vaatteet ja tukevat jalkineet lähettyvillä, jotta ne voi pukea valmiiksi ennen liikkeelle lähtöä. Lue lisää vuorovaikutuksen tärkeydestä muistisairaan hoidossa.

3) Herättele ja motivoi liikkumaan.

Siirtotilanteen alussa muistisairasta voi herätellä ja motivoida liikkeelle lähtöön useilla eri keinoilla. Kosketus, sively ja pieni jumppa vähentävät jäykkyyttä ja helpottavat liikkeelle lähtöä. Voit esimerkiksi aloittaa siirtoliikkeen pienellä eteenpäin kallistuksella tarvittaessa siirtovälineiden avulla, jolloin painopiste siirtyy jo haluttuun suuntaan. Myös rytmitys esimerkiksi lorun tai laulun avulla voi herätellä muistisairaan vireystilaa ja saada liikkeelle. Sopivan motivointitavan löytämisessä auttaa muistisairaan ja hänen elämänhistoriansa sekä kiinnostuksen kohteidensa tunteminen. Apua muistisairaan kanssa toimimiseen voi hakea myös muistikuntoutuspalvelumme kautta.

4) Muista turvallisuus.

Siirtovälineiden käytön lisäksi ympäristö- ja apuvälinetekijöillä on olennainen rooli siirtotilanteiden turvallisuudessa. Olethan varmistanut, että ympäristösi on esteetön, häiriötön ja sinne tulee riittävästi valoa, jotta et esimerkiksi kompastu johtoihin, esineisiin tai huonekaluihin?

5) Kiinnitä huomiota omaan asentoosi ja harjoittele siirtotilanteita.

Muistisairaan liikemallien lisäksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös avustajan omaan asentoon. Miten pystyt tekemään avustavia toimenpiteitä mahdollisimman hyvin selkä suorana ilman voimakasta etukumaraa? Siirtotilanteessa tukipinnan tulisi olla lattiassa ja itsellä sekä asiakkaalla hyvä, luonteva ja tukeva alkuasento.

Alla olevasta Muistikuntoutuksen perusteet -verkkokurssin videosta näet konkreettisen esimerkin, miten voit hyödyntää näitä vinkkejä käytännössä:

Lisätietoja ergonomiasta siirtotilanteissa löydät mm. Työterveyslaitoksen sivuilta: https://www.ttl.fi/tyontekija/tuki-liikuntaelinten-terveys/ergonomia/potilassiirrot/

Haluaisitko oppia lisää muistisairaan liikkumisen tukemisesta? Ilmoittaudu mukaan MuistiKUNTO®-ohjaajakoulutukseen ja Muistikuntoutuksen perusteet -verkkokurssillemme.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email