Vivagon ja Fysiogeriatrian yhteistyön myötä hyvinvointitieto tuodaan yksilöllisen kuntoutuksen ja kuntouttavan hoitotyön tueksi

Terveysteknologia-alan edelläkävijä, Vivago ja ikäihmisten sekä muistisairaiden kuntoutuksen johtava asiantuntija Fysiogeriatria ovat solmineet yhteistyösopimuksen kehittääkseen ikääntyvien hyvinvointia ja yksilöllistä kuntoutumista pohjautuen kerättyyn hyvinvointitietoon. Vivagon hyvinvointitieto tuo kuntoutuspalvelun tueksi reaaliaikaista tietoa asiakkaan hyvinvoinnista ja siinä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista. Näiden pohjalta voidaan toteuttaa yksilöllisiä kuntouttavia toimenpiteitä.

 

Hyvinvointitieto ja kuntoutuksen vaikuttavuuden seuranta tukevat ikäihmisten ja muistisairaiden hyvinvointia

Vivagon hyvinvointitieto ja Fysiogeriatrian tutkitusti tulokselliset kuntoutusinterventiot yhdessä luovat hyvät edellytykset ikäihmisten toimintakyvyn ylläpidolle. ”Fysiogeriatrialle on erityisen tärkeää seurata kuntoutuksen vaikuttavuutta ja siksi kumppanuus Vivagon kanssa on luonnollinen askel kohti vaikuttavampaa geriatrista kuntoutusta ja kuntouttavaa hoitotyötä”, kertoo Fysiogeriatrian toimitusjohtaja Katja Sohlberg.

 

”Olemme todella innostuneita yksilöllisen hyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistyöstä Fysiogeriatrian kanssa. Yhteistyön myötä voimme palvella asiakkaitamme paremmin ja tarjota heille laajempaa, toivottua ja ajankohtaista palvelua”, toteaa Vivagon toimitusjohtaja Maria Lavonen. Vivagon mittaaman vuorokausikausirytmin, aktiivisuuden kehittymisen sekä unen määrän ja laadun seurannalla saadaan reaaliaikaista informaatiota asiakkaan hyvinvoinnin kehityksestä. Näin myös kuntoutuksen ja kuntouttavan hoitotyön vaikuttavuutta voidaan seurata reaaliaikaisesti. Vaikuttavuuden seuranta ja hyvinvointitieto tulevat suoraan Vivago MOBILE –sovellukseen. Näin tieto hyvinvoinnista on helposti saatavilla ja siinä tapahtuviin muutoksiin on heti helpompaa reagoida.

 

Vivago ja Fysiogeriatria tuottavat yhdessä hyvinvointitietoon pohjautuvaa kuntoutusta sekä kuntouttavan hoitotyön tavoitteellisuuteen tähtäävää koulutusta

Hyvinvointitiedon optimaalinen hyödyntäminen edistää vaikuttavaa hoitotyötä sekä arjen kuntouttavia toimenpiteitä. Vivagon ja Fysiogeriatrian tuottama koulutuspalvelu antaa kattavasti tietoa hyvinvointimittauksen käytöstä kuntoutuksessa ja kuntouttavassa hoitotyössä. Koulutuksessa suunnitellaan miten luoda, jalkauttaa ja edistää kuntouttavaa fysioterapiaa ja toimintakykyä tukevia harjoitteita arjessa. Ikäihmisten kuntoutuksen tavoitteena on mahdollistaa hyvä elämänlaatu omassa toimintaympäristössä, joka voi olla oma koti tai vaikkapa hoivakoti.

 

Henkilöstön innostaminen, sitouttaminen ja motivointi kuntouttavaan hoitotyöhön ja hyvinvointitiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen ovat myös koulutuksessa avainasemassa. Toimintatapoja kehittämällä ja henkilöstön asenteita muuttamalla vapautuu aikaa monenlaisiin toimintoihin. Arjen työtehtävissä voidaan keskittyä olennaiseen – asiakkaiden jatkuvaan hoivaan ja oikea-aikaisen kuntoutuksen tukemiseen.

 

Voit lukea lisää Vivagon turva- ja hyvinvointiratkaisuista www.vivago.com sekä Fysiogeriatrian tarjoamista ikäihmisten ja muistisairaiden kuntoutuksen asiantuntijapalveluista www.fysiogeriatria.fi.

 

Lisätietoja:

Vivago Oy 

Maria Lavonen
Toimitusjohtaja
Puh. 040 8400 365
maria.lavonen (at) vivago.com

Arto Mikkola
Tuotepäällikkö
Puh. 050 431 3335
arto.mikkola (at)vivago.com

 

Suomen Fysiogeriatria Oy

Katja Sohlberg
Toimitusjohtaja
Puh. 050 511 5050
Katja.sohlberg (at)fysiogeriatria.fi

Netta Nevalainen
Markkinoinnin ja viestinnän koordinaattori
Puh. 040 809 6600
netta.nevalainen(at)fysiogeriatria.fi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email