Vuorovaikutus muistisairaan kuntoutuksessa – 5 askelta onnistumiseen

Työssämme kohtaamme päivittäin pitkäaikaisia, muistisairaita asiakkaitamme, joille jokainen kohtaaminen on uusi, kuin ensimmäinen. Seniorin erinnert sichTämän vuoksi koemme, että arjen vuorovaikutus on kuntoutuksen perusta. Kuntoutustilanteessa keskustelukumppanin eli meidän fysioterapeuttien tehtävänä onkin löytää ihminen sairauden takaa ja osoittaa hänelle myötätuntoa ja kunnioitusta sekä aitoa kiinnostusta häntä kohtaan.

Perussairaudet yhdistettynä muistisairauteen ja ikääntymisen tuomiin muutoksiin eri aisteissa tuovat haasteita toimintakykyyn ja vuorovaikutukseen. Muistisairauksista yleisimmin diagnosoidussa Alzheimerin taudissa episodinen eli tapahtumamuisti heikkenee ensimmäisenä ja taudin varhaisvaiheessa oppiminen, mieleen painaminen ja palauttaminen vaikeutuvat. Myös lukeminen ja keskustelujen seuraaminen saattavat vaikeutua. Taudin edetessä muistisairaalla ilmenee usein vaikeuksia toiminnanohjauksessa ja sen vaikeimmassa vaiheessa saattaa puheen ymmärtäminen tai puhuminen vaikeutua tai loppua kokonaan. Tästä huolimatta vuorovaikutuksen on kuitenkin hyvä jatkua tavalla tai toisella ja on hyvä muistaa, että Alzheimerin tauti etenee yksilöllisesti – osalla oireet saattavat olla lieviä vuosien ajan.

Kuntoutusalan ammattilaisina meillä on tietoa ja osaamista vaikuttaa toimintakykyyn ja sen osa-alueisiin. Tiedämme terapeuttisen harjoittelun perusteet ja osaamme suunnitella myös muistisairaan kuntoutusta yksilöllisesti hänen tarpeistaan lähtien. Kuntoutus on kokonaisvaltaista huomioiden asiakkaan diagnoosit, toiminta- ja liikuntakyvyn fyysiset rajoitteet ja kognition, sosiaalista ja psyykkistä aspektia unohtamatta. Sairaudestaan huolimatta muistisairaalla on oikeus arvokkaaseen elämään. Hänellä on tietty luonne, elämän aikana muodostuneet arvot sekä oma elämäntarinansa iloineen ja suruineen.

Kuntoutustilanteessa nämä viisi asiaa edesauttavat onnistunutta vuorovaikutusta:

1)       Ole ihminen ihmiselle

Kohtaamisen tulisi tapahtua aina muistisairaan tasolla; jos hän istuu, istu viereen. Viestitä muistisairaalle arvostusta. Hän on aikuinen, joten puhu hänelle kuin aikuiselle. Usein nimen käyttö sekä katsekontakti ja kosketus neutraalille alueelle, kuten käteen, polveen, olkapäähän tai selkään, auttavat yhteyden luomisessa.

2)       Vältä informaatiotulvaa

Pyri ilmaisemaan itseäsi selkeästi ja lyhyesti välttäen epämääräisyyttä ja moniselitteisyyttä puheessasi. Liiallinen informaatio hämmentää muistisairasta, jolloin se saattaa laukaista muistisairaassa kaaoksen tunnetta. Kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että mukauttaa oman rytminsä muistisairaan rytmiin ja puhuu rauhallisesti ja selkeästi. Anna hänelle aikaa pohtia kuulemansa merkitystä sekä reagoida ja vastata kysymyksiin omaan tahtiinsa. Toisinaan on hyvä jättää sanallinen viestintä kokonaan pois ja käyttää terapiassa muita aistikanavia.

3)       Pidä keskustelu ja elekieli positiivisena

Muistisairaan saattaa olla vaikea ymmärtää kieltolauseita ja päättelyä vaativia lauseita. Esimerkiksi, jos hänelle sanoo ”älä istu”, hän todennäköisimmin kuulee ja ymmärtää edellisestä vain sanan ”istu”. Tässä tilanteessa kannattaakin lähestyä asiaa positiivisemmasta näkökulmasta ja todeta ”seiso”. Muista myös kuunnellessasi antaa palautetta; nyökkäile ja käytä täydennyssanoja kuten ”niin, mm, aivan”. Se viestii osaltaan aidosta kiinnostuksesta.

4)       Luo otollinen ympäristö fysioterapian toteuttamiselle

Kiinnitä huomiota ympäristöön, jossa olette. Ympäristön tulisi olla rauhallinen, hyvin valaistu ja häiriötekijät olisi minimoitu. Toiset muistisairaat pystyvät hyvin harjoittelemaan tilassa, jossa on muitakin, mutta joissakin tapauksissa rauhallinen ympäristö on otollisempi fysioterapian toteuttamiselle. Huolehdi myös, että kohtaamallasi ihmisellä on tarvittavat apuvälineet, kuten kuulolaite tai silmälasit, jos tällaiset ovat hänellä käytössä.

5)       Luo muistisairaalle turvaa omalla toiminnallasi

Vaikeasti muistisairaan vireystila ja mielialat voivat vaihdella hyvinkin radikaalisti fysioterapian aikana. Anna hänelle aikaa ja viestitä turvaa ja rauhallisuutta omalla toiminnallasi. Älä kiirehdi, äläkä lannistu, jos puheesi, ohjeesi tai ohjauksesi ei tavoita häntä. Kokeile rohkeasti erilaisia variaatioita ja lähestymistapoja. Älä pelkää heittäytyä mukaan asiakkaan huumoriin tai itse tilanteeseen, sillä toisinaan vain luovuus on rajana. Vaikeasti muistisairaalle, jokainen päivä on kuin uusi ja jokainen kohtaaminen on uusi mahdollisuus myös meille.

Tässä blogikirjoituksessa käsiteltiin vuorovaikutusta ja kohtaamista lähinnä vaikeasti muistisairaan ihmisen näkökulmasta, mutta jotkut asiat ovat yleispäteviä ja toimivia kaikkien kohdalla.

Lisävalmiuksia muistisairaan kuntoutukseen saat MuistiKUNTO-ohjaaja ja Muistikuntoutuksen perusteet -koulutuksistamme. Netistä löytyy myös erittäin hyvä ja kattava opas vuorovaikutukseen muistisairaan ihmisen kanssa, jossa on käsitelty vuorovaikutusta muistisairauksien eri vaiheissa. Opas on koottu OIVALLA vuorovaikutukseen- hanke 2009-2013 yhteydessä.

Mari Pietilä, ikäihmisiin erikoistuva fysioterapeutti

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email