Yleinen tietosuoja-asetus voimaan 25.5.2018

Tietosuoja on keskeinen osa toimintaamme ja noudatamme Fysiogeriatriassa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), Suomen kansallista tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ja terveyspalvelualaan liittyvää sääntelyä. Työskentelemme asiakkaittemme terveystietojen parissa, jonka vuoksi kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn. Fysiogeriatrian asiakastietorekisterissä oleviin potilastietoihin ja muihin jäsenyyttä sekä asiakastietoja koskeviin henkilötietoihin on pääsy ainoastaan asiakasta hoitavilla tai asiakkuuteen liittyviin tehtäviin osallistuvilla henkilöillä. Rekisterin tietoja luovutetaan ainoastaan asiakkaamme suostumuksella tai lainsäädännön nojalla.

Kerromme asiakastietorekisterimme suojaa koskevassa tietosuojaselosteessa tarkemmin siitä, miten käytämme asiakkaidemme henkilötietoja. Tietosuojaseloste on luettavissa kotisivuillamme etusivun tietosuojaselostevälilehdellä.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email