Yrityksestä

Fysiogeriatriassa haluamme liikuttaa ikääntyviä ihmisiä sekä tuoda lisää elinvoimaa, hyvinvointia ja liikettä heidän arkeensa. Olemme kuntouttaneet ikäihmisiä, muistisairaita ja veteraaneja kotona, hoivakodeissa sekä palvelupisteissämme jo yli 35 vuoden ajan. Samalla toimimme tiiviisti yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden kuntoutuskumppanina sekä kehitämme geriatrisen kuntoutuksen toimintamalleja moniammatillisessa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. 

Toimintamme keskiössä ovat asiakkaamme, joiden olemassa oleviin voimavaroihin ja kuntoutumisen mahdollisuuksiin uskomme vakaasti. Haluamme mahdollistaa arvokkaan ikääntymisen ja luoda liikkumisen mahdollisuuksia iästä tai kunnosta riippumatta. Testaamme, arvioimme ja mittaamme asiakkaidemme toimintakykyä sekä määrittelemme kuntoutus­ohjelman tavoitteet asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Motivoimme ja tuemme kuntoutujaa sekä hänen lähipiiriään kohti yhteisiä tavoitteita. Kuntoutuksessa hyödyntämämme menetelmät pohjautuvat tieteellisiin tutkimuksiin, alan viimeisimpään tietotaitoon ja kokemukseen.

Yhteistyössä on voimaa. Fysiogeriatria on luotettava kuntoutuskumppani sosiaali- ja terveysalan yli 110:lle organisaatiolle. Rakennamme moniammatillisessa yhteistyössä sopivia kuntoutus­ratkaisuja ja toimintamalleja eri organisaatioille sekä olemme mukana tulevaisuuden vaatimissa muutosprosesseissa. Samalla koulutamme ja valmennamme työyhteisöjä sekä ammattilaisia ikäihmisten kuntoutuksen asiantuntijoiksi. Olemme myös aktiivinen jälleenmyyjä erilaisille kuntoilu- ja hyvinvointi­tuotteille. Voit lukea lisää kumppanuuksistamme, yhteistyösopimuksistamme ja tehdyistä projekteista Kumppanuudet ja sopimukset -sivulta.

Suomalaisena perheyrityksenä meillä on yhteiskunnallinen missio. Väestön ikääntymisen myötä kestävyysvajeen paikkaaminen on yhteiskunnallinen tehtävä, jota haluamme tukea kuntoutus­palveluillamme. Työllistämme nuoria vastavalmistuneita ja koulutamme heistä geriatrisen kuntoutuksen huippu­osaajia asiakkaidemme tarpeisiin. Ennen kaikkea teemme voitavamme, jotta vanhustyön vetovoimaisuus lisääntyisi ja ammattilaiset näkisivät ikääntyneiden parissa työskentelemisen ainutlaatuisena mahdollisuutena olla osana arvokasta ikäihmisen elämää. Asiantuntijoidemme esittelyt löydät kunkin palvelupisteen alta.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan toimintaamme!